Afvanding og nedsivning af belægningsarealer (46659)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med at beregne vandafledning på et givet areal og dimensionere sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af arealet. Vi udfører nedsivningstest og volumentest og opbygger permeable belægninger med bundopbygning.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionere sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af det angivne areal. Deltageren kan i denne forbindelse udføre nedsivningstest og volumentest. Deltageren kan endvidere udføre opbygning af permeable belægninger med bundopbygning.

Målgruppe

Faglærte anlægsgartnere.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

46659

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere