Anlæg i beton, natursten og træ (42384)

Varighed
15 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med at beregne og afsætte større buer, grøfter og skråninger med flere forskellige typer af afsætningsværktøj. Vi planlægger, udfører og kvalitetsbedømmer anlægsgartneropgaver lagt/opført i betonvarer, træ og natursten, herunder belægninger i buede og utraditionelle mønstre, trapper af træ og mure af brosten.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan anvende både gon og grader, samt beregne og afsætte større buer, grøfter og skråninger med flere forskellige typer af afsætningsværktøj. Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver, lagt/opført i betonvarer, træ og natursten, herunder belægninger i buede og utraditionelle mønstre, trapper af træ og mure af brosten i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde, samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. 

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Deltagere skal have gennemført kurset Anlæg i betonsten, buede linjer.

Kursusnummer

42384

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere