Anvendt tegningsforståelse (49658)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Deltageren har viden om:

  • Hvad en tegning skal og kan indeholde.
  • Tegningstyper bl.a. oversigtstegninger, snittegninger, målestoksforhold, signaturer, tegningshoved, nordpil, koter, tegningsformat m.m.

 

Deltageren kan:

  • Anvende viden om tegningsformalia til at lave en simpel tegning af f.eks. et haveafsnit.
  • Håndtere en digital tegning med udprint i ønsket målestoksforhold, så den kan anvendes til praktisk brug.
  • I samarbejde med andre udføre en mindre afsætning af en udleveret tegning, fra tegning til virkelighed.
  • Dokumentere og kvalitetssikre afvigelser og alternative løsninger i forbindelse med en projektgennemgang
  • Bidrage med grønt mindset

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Efter deltagelse i kurset kan du anvende viden om tegningsformalia til at lave en simpel tegning af f.eks. et haveafsnit samt håndtere en digital tegning med udprint i ønsket målestoksforhold, så den kan anvendes til praktisk brug. Du kan udføre en mindre afsætning af en udleveret tegning, fra tegning til virkelighed samt dokumentere og kvalitetssikre afvigelser og alternative løsninger i forbindelse med en projektgennemgang. Du får desuden viden om forskellige tegningstyper.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Særlige adgangskrav til kurset

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Kursusnummer

49658

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere