EUD - Oplæringsvejledning for den daglige oplærer (49998)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset er målrettet læresvende, der varetager den daglige oplæring af elever/lærlinge. Elever/lærlinge er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven/lærlingen samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre en faglig progression i oplæringen, som skaber sammenhæng i det samlede oplæringsforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, du som læresvend kan bruge til at fremme trivsel og fastholdelse af eleven/lærlingen i oplæringsforløbet til glæde for eleven/lærlingen og lærested.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Efter endt uddannelse kan deltageren:

- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).

- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.

- Integrere eleven/lærlingen i lærestedets arbejdskultur.

- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i lærestedet.

- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.

- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i oplæringsforløbet.

Målgruppe

Kurset er målrettet oplæringssvende, der er varetager den daglige oplæring af eleven/lærlingen.

Særlige adgangskrav til kurset

Kursusnummer

49998

Kost og logi

Praktisk information