Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

EUD - Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige (49995)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for elevens/lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.:

- Udarbejdelse og justeringer af elevens/lærlingens uddannelsesplan.

- Samarbejdet med skolen.

- Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens/lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres.

- Sikre at erklæring om oplæring/logbog udfyldes og underskrives.

- Planlægge hvem der er elevens/lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet.

- Information om løn og ansættelsesforhold.

- Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis eleven/lærlingen har behov for det.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Efter endt uddannelse:

- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.

- Har deltageren kendskab til at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.

- Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.

- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.

- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.

- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.

- Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

 

Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i lærestedet.

Særlige adgangskrav til kurset

Kursusnummer

49995

Kost og logi

Praktisk information