Omprøve (48170)

Varighed
2,22 time
Type
AMU-kursus

Målgruppe

Ikke bestået kursister

Særlige adgangskrav til kurset

Kursusnummer

49728

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Hånd og ryg sprøjtecertifikat (48170)