Beskæring 2 (48063)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med specialbeskæring, herunder fx sporebeskæring, kærvbeskæring, og espaliebeskæring, af prydbuske og træer.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan ud fra en række almindeligt forekommende plantearter vælge beskæringsmetode og tidspunkt. Arterne omfatter træer, buske og halvbuske. Deltageren kan udføre beskæring af formangivne buske og træer, og opnår viden om træers opbygning, sirbuske, espalierede vækster og specielle beskæringsteknikker.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte inden for anlægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Deltagere skal have gennemført kurset beskæring 1.

Kursusnummer

48063

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere