Kom til fremvisning af anlægsgartnernes svendeprøver torsdag d. 28. oktober kl. 14-19 LÆS MERE

Etablering af basis for tagbeplantning med belægning (40742)

Varighed
4 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen opbygger vi basis for grønne tage, herunder vandreservoirmåtte, drænelementer, systemfilter, systemjord og plantearealer. Vi etablerer gangbelægninger på grønne tage, herunder udlægning af glidefolie, dræn, systemfilter, afretningslag og bærelag, samt lægning af belægninger.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan opbygge basis for grønne tage omfattende vandreservoirmåtte, drænelementer, systemfilter, systemjord og plantearealer. Deltagerne kan etablere gangbelægninger på grønne tage, omfattende udlægning af glidefolie, dræn, systemfilter, afretningslag og bærelag, samt lægning af belægninger. Deltageren kan på baggrund af viden om regler og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende sikkerhed ved tagarbejde, overholde gældende regler, og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder gøre brug af hjælpe- og sikkerhedsudstyr.

Målgruppe

Faglærte anlægsgartnere.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

40742

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere