Etablering af intensive taghaver (46850)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med intensive bevoksninger på tage, herunder vandreservoirmåtter, drænelementer, systemfilter og systemjord. Vi etablerer arealer med planter, buske, mindre træer og græsarealer, der egner sig godt til taghaver.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan etablere intensive bevoksninger på tage, omfattende vandreservoirmåtter, drænelementer, systemfilter og systemjord. Deltageren kan etablere arealer med planter, buske, mindre træer og græsarealer ud fra kendskab til hvilke planter og træer der er egnede til at benytte i taghaver. Deltageren kan udføre etablering og vedligeholdelse af anlæg under iagttagelse af gældende regler til bygninger og sikkerhed.

Målgruppe

Faglærte anlægsgartnere.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

46850

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere