Opdatering den 13/1 2021: Alle nye og nuværende EUD elever vil modtage fjernundervisning indtil den 7. februar 2021. Alle AMU kursister og kursister på Åben Uddannelse vil få nærmere besked. Certifikatkurser gennemføres som planlagt. LÆS MERE

EUD Anlægsgartner svendeprøve

Varighed
15 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Svendeprøven afslutter anlægsgartneruddannelsen for grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og deltidsuddannelser.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Når svendeprøven er bestået, er du faglært anlægsgartner inden for dit valgte speciale.

Målgruppe

Anlægsgartnere på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) eller deltidsuddannelser.

Særlige adgangskrav til kurset

Gennemført anlægsgartneruddannelse.

Kursusnummer

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere