🌳 Nyt grønt skolehjem indviet af borgmester – nu kan elever og kursister flytte ind 🌳 LÆS MERE

EUD - Praktikvejledning - for den daglige oplærer (49234)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der varetager den daglige oplæring af eleven. Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber praktiklærere/svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).

- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.

- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.

- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.

- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.

- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Særlige adgangskrav til kurset

Kursusnummer

49234

Kost og logi

Praktisk information