🌳 Nyt grønt skolehjem indviet af borgmester – nu kan elever og kursister flytte ind 🌳 LÆS MERE

EUD - Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige (49580)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Den uddannelsesansvarlige i en praktikvirksomhed har det overordnede ansvar for eleven læringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.:

- Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan.

- Samarbejdet med skolen.

- Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres.

- Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives.

- Planlægge hvem der er elevens oplærer i praktikforløbet.

- Information om løn og ansættelsesforhold.

- Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis eleven har behov for det.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Efter endt uddannelse:

- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.

Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Særlige adgangskrav til kurset

Kursusnummer

49580

Kost og logi

Praktisk information