Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje (44597)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i græsarelaer. Vi udarbejder pleje- og renoveringsprogrammer for plænegræsarealer og udfører forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan, ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i plænegræs, udarbejde pleje- og renoveringsprogrammer for plænegræsarealer, herunder udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i plænegræsarealer.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte inden for anlægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

44597

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere