Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med at vælge plænegræsblandinger til forskellige formål, ud fra kendskab til frøspiring og græssernes egenskaber. Vi udtager jordprøver og fortolker gødningsanalyser, og på denne baggrund opstiller vi enkle gødningsplaner for plænegræsarealer. Vi udarbejder pleje- og renoveringsprogrammer for plænegræsarealer med fokus på forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i plænegræsarealer.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan, ved etablering og pleje af plænegræsarealer, vælge plænegræsblandinger til aktuelle formål, ud fra kendskab til frøspiring og de forskellige græsarters egenskaber. Deltageren kan identificere de mest anvendte græsarter, der anvendes på plæner og foreslå evt. tiltag til forbedring af plænens græsblanding. Deltageren kan udtage jordprøver og fortolke gødningsanalyser og på denne baggrund opstille enkle gødningsplaner for plænegræsarealer, ud fra kendskab næringsstoffers betydning for græssets vækst.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte inden for anlægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

44596

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere