Opdatering den 24/2 2021: Alle nye og nuværende EUD-elever vil modtage fjernundervisning i hvert fald frem til den 15. marts 2021. Alle AMU-kursister og kursister på Åben Uddannelse vil få nærmere besked. Certifikatkurser gennemføres som planlagt. LÆS MERE

Plantevækst og etablering af grønne anlæg (42316)

Varighed
15 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder deltagerne med at skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område med prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer, redskaber og maskiner.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område, hvori der indgår prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber, samt maskiner til bearbejdning af muldoverfladen. Deltageren kan over for brugerne af anlægget i hovedtræk redegøre for den valgte løsning, samt give vejledning i pleje af området fra udførelsen og to år frem.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for planteskole- aller alnægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Deltagere skal have gennemført kurset Planteliv, økologi og miljølære.

Kursusnummer

42316

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere