Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus for anlægsgartnere (48142)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i anlægsgartneriet. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning om bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Kurset afsluttes med en prøve.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i anlægsgartneriet under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater. Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøe, samt ajourført viden om behandlingsstrategier, IPM, ny teknologi til udbringning, dysevalg og sprøjteteknik.

Målgruppe

Personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

48142

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere