Førstehjælp

Varighed
2 dage
Type
Deltagerbetalt kursus

Om kurset

Førstehjælp erhvervsskole

Varighed 12 timer

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time)

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time)

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet (1,5 timer)

Særtillæg: Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer)

Særtillæg: Akut opstående sygdomme (1 time)

Særtillæg: Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse (1 time)

Målgruppe

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen

Kursusnummer

Kost og logi

Kontakt skolen, hvis du har brug for overnatning.

læs mere