Diagnosticering af skadegører, gartneri (47829)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset omhandler konkrete tiltag, der gør kursisten i stand til at genkende forskellige skadegørere og kende til metoder til at følge skadetrykket i gartneriet

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier.

Deltageren kan genkende de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier med henblik på hurtig opstart af bekæmpelse og dermed mindsket tab.

Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om metoder til at følge udviklingen af skadetryk i gartneriet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for gartneribrug

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

47829

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Praktisk information