Skolen holder fysisk lukket og perioden er forlænget til og med mandag den 13. april 2020. Vi kan stadig kontaktes på mail og telefon, da alle medarbejdere arbejder hjemmefra. LÆS MERE

Indendørs beplantning, e-læring (47077)

Varighed
11 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver og situationer, du vil komme ud for i et arbejde med indendørs beplantning. Hovedmålet er at sikre en optimal plantepleje og kundekontakt. Kurset er sammensat af syv fag, så du lærer om kundebetjening, plantekendskab, plantesammensætning, plantesundhed, pleje og pasning, transport og løft samt vækstfaktorer. Kurset varer i alt 11 dage, hvoraf fem dage er selvstudie ved e-læring.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan bl.a. udføre kundebetjening og anvise, hvilke planter der kan benyttes ved varierende indendørsbeplantning. Deltagerne kan udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givent miljø. Endvidere kan deltagerne vælge plantekummer og vandingssystemer, som tilpasses stedet og planternes vækstbehov. Deltagerne kan forebyggelse og bekæmpe skadegørere på indendørsbeplantning, ud fra kendskab til de mest almindelige skadegørere, samt udføre daglig og periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning, fx potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning.

Målgruppe

Personer, der er beskæftiget med indendørs beplantning i planteservicevirksomheder, anlægsgartnervirksomheder, blomsterbutikker og plantecentre.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

47077, 47078, 47079, 47080, 47081, 47082, 48394

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere