Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg (49880)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi på baggrund af indsamlet data med at udarbejde ændringsforslag, der kan fremme miljø og natur i blandt andet idrætsanlæg. Vi reviderer miljøregnskaber, gør rede for konsekvenserne af det nuværende ressourceforbrug og giver forslag til ressoursebesparende alternativer gennem ændringer i plejen og/eller anlæggets fysiske udformning.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan indsamle og bearbejde data og ud fra disse udarbejde ændringsforslag, der kan fremme natur og miljø på blandt andet idrætsanlæg. Deltageren kan i den forbindelse anvende og revidere miljøregnskaber. Deltageren kan redegøre for konsekvenserne af nuværende ressourceforbrug og give forslag til ressoursebesparende alternativer gennem ændringer i plejen og/eller anlæggets fysiske udformning.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte inden for anlægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

49880

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere