Skolen holder fysisk lukket og perioden er forlænget til og med mandag den 13. april 2020. Vi kan stadig kontaktes på mail og telefon, da alle medarbejdere arbejder hjemmefra. LÆS MERE

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, §26 (44530)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med de relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring. Du opnår viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring, herunder sundhedsrisici, forureningsbekæmpelse og personlige værnemidler. Uddannelsen er lovpligtig og afsluttes med en teoretisk prøve.

 

Se video

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder: Luftforurening, sundhedsrisici, foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, optisk stråling, personlige værnemidler, el-sikkerhed. særlige arbejdspladsforanstaltninger.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte der har eller søger beskæftigelse inden for jordbruget.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

44530

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere