Håndtering af næringsstoffer i jordbruget (48000)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med udbringning af næringsstoffer og tilsætningsstoffer i planteproduktionen i jordbrugsvirksomheder. Næringsstofferne kan omfatte affaldsprodukter fra industri og fødevarebearbejdning, husdyrgødninger, handelsgødninger og andet, fx tilsætningsstoffer.

 

Se video

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan ved planteproduktion i jordbrugsvirksomheder anvende viden om forskellige nærings- og tilsætningsstoffer, deres sammensætning og restriktioner for anvendelse. Deltageren kan udarbejde simple gødningsplaner for en planteproduktion i jordbrugsvirksomheder ved hjælp af elektroniske hjælpeprogrammer og på baggrund af viden om plantedyrkning, gældende lovgivning for området og økonomi. Deltageren kan omsætte viden om nutidigt teknologi til udbringning af næringsstoffer i planteproduktionen i jordbrugsvirksomheder til forbedret udnyttelse og anvendelse af nærings- og tilsætningsstoffer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrug, maskinstations- og jordbrugsområdet, som planlægger og træffer beslutninger vedrørende udbringning af næringsstoffer i jordbruget.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

48000

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere