Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner (48426)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med sikker og fejlfri kørsel og manøvrering med traktor efterspændt stort eller tungt landbrugsredskab. Du lærer om kritiske situationer ved manøvrering, og hvordan du hensigtsmæssigt kan forudse dem, og du lærer, hvordan du med afmærkninger og andre foranstaltninger kan synliggøre køretøjet for andre trafikanter og dermed minimere risikoen for at der opstår farlige situationer i trafikken.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan manøvrere en traktor med efterspændt eller ophængt stor/tung landbrugsmaskine/redskab på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser og færdselsloven. Deltageren kan vurdere et køretøjs standselængde i forhold til vægt, hastighed og vejbelægning. Deltagerne kan foretage sikker kørsel med landsbrugsmaskiner på baggrund af viden om typiske farlige færdselssituationer, samt planlægge og gennemføre vejafmærkninger og advarsler af øvrige trafikanter. Deltageren kan foretage elementær fejlfinding af lys på køretøjet og udbedre mindre fejl.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til den professionelle traktorfører.

Særlige adgangskrav til kurset

Deltagere skal som minimum have kørekort til traktor.

Kursusnummer

48426

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere