Udbringning af næringsstoffer i jordbruget (47999)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med gødningsplaner, teknikker for udbringning af nærringsstoffer og indstilling af maskiner til udbringning af nærringsstoffer. Vi har fokus på optimal udbringning af næringsstoffer under hensyntagen til gødningsplan, vejrlig, god praksis, samt gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

 

Se video

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan aflæse og anvende simple gødningsplaner, hvori indgår husdyrgødning og andre næringsstoffer. Deltageren kan medvirke ved valg af optimal udbringningsteknik og foretage korrekt indstilling af maskiner til udbringning af husdyrgødning og andre næringsstoffer. Deltageren kan foretage optimal udbringning af husdyrgødning og andre næringsstoffer, i henhold til gødningsplan, vejrlig, god praksis samt gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for landbrugs-, maskinstations- og jordbrugsområdet, som udbringer næringsstoffer til planter.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

47999

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere