• Nyheder >
  • JU Århus er med til at udvikle ny undervisning til landets erhvervsskoler

JU Århus er med til at udvikle ny undervisning til landets erhvervsskoler

25-02-2021

JU Århus har sammen med 11 øvrige erhvervsskoler været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Resultaterne er særdeles positive. Den mere engagerende undervisning motiverer erhvervsskoleeleverne og fremmer deres faglige stolthed – og ventes at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Nu får alle erhvervsskoler i Danmark adgang til ny viden om, hvordan de kan styrke deres undervisning.

Gennem det seneste års tid har JU Århus deltaget i et landsdækkende projekt, hvor i alt 12 erhvervsskoler har været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsprincipper i nye undervisningsforløb.

Målet med den ændrede undervisning er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt at øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

I alt har 400 erhvervsskoleelever og -lærere fra Jylland, Fyn og Sjælland været involveret i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som netop er afsluttet.  

På JU Århus har vi fokuseret på matematikfaget på jordbrugsmaskinfører- og anlægsgartneruddannelserne. En de af elever, der har været med i undervisningsforløbet, er Maria Grøn, der er ved at uddanne sig til anlægsgartner:

”I den nye undervisning er fx undervisningen i matematik meget mere praksisnær. Vi får selv mulighed for at designe en have, være kreative og bestemme, hvordan den skal se ud, og vi lærer at lægge budgetter for, hvad det koster at anlægge en have, for det økonomiske er jo også en del af jobbet som anlægsgartner,”

Læreren holder sig mere i baggrunden

Erhvervsskolerne har i projektet afprøvet nye undervisningsprincipper i 21 undervisningsforløb, som erhvervsskolerne har udviklet i fællesskab med VIA University College i Aarhus.

Principperne betyder, at erhvervsskoleeleverne skal være de aktive i undervisningen og selv undersøge den faglige viden, de har brug for.

Lærerne skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i fagenes teknikker og metoder og at eksperimentere med forskellige løsninger. Lærerne skal altså holde sig mere i baggrunden og skal primært være faglige vejledere og styre undervisningen gennem tydelige rammer og krav til elevernes arbejde.

”I den nye undervisning lærer vi lige præcist det, der er vigtigt i faget i praksis. Det er motiverende og giver mening,”

siger Mathias Meldgaard, anlægsgartnerelev hos JU Århus.

Det er i det hele taget erfaringen, at erhvervsskoleeleverne i høj grad trives i den nye type undervisning, hvor teori kobles helt tæt til praksis. De oplever at kunne fordybe sig i deres fag, de arbejder mere innovativt, kreativt og eksperimenterende, og de oplever større selvbestemmelse – alt sammen noget, der kan styrke elevernes faglige stolthed og give andre unge lyst til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

 

Videoer til inspiration for erhvervsskolelærere

De afprøvede undervisningsforløb er blevet optaget på video og lagt på internettet, så de kan give inspiration til øvrige erhvervsskoler om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at være så inspirerende, motiverende og attraktiv for eleverne og tillige så samfundsrelevant som muligt.

I videoerne fortæller erhvervsskolelever og -lærere også om deres erfaringer med de ændrede undervisningsformer.

Foruden videoerne bliver den nye viden fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ og de gode erfaringer med nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb også formidlet til erhvervsskolelærere fra hele landet gennem seminarer eller webinarer senere i år. Desuden vil erfaringer og undervisningsmateriale fra projektet fremover indgå i uddannelsen af erhvervsskolelærere.

Se video

Se video

Projekt med bredt samarbejde

Foruden JU Århus, er de erhvervsskoler, der har deltaget i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, Tech College Aalborg, Tradium i Randers, Mercantec i Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, Learnmark i Horsens, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Rybners i Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa, EUC Syd i Aabenraa samt Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg og ZBC i Slagelse.

Det er VIA University College, der har stået i spidsen for projektet – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler.

Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

 

Øget engagement er tydeligt at se

”Det, der især bliver rost af erhvervsskoleeleverne og -lærerne, er, at de nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb giver erhvervsskoleleverne mulighed for at være mere aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag,” fortæller lektor og projektleder Jeppe Egendal fra efter- og videreuddannelserne hos VIA University College.

Jeppe Egendal har sammen med kolleger fra VIA været ude på erhvervsskoler og observere de nyudviklede undervisningsforløb blive gennemført som led i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

”Det har kort og godt været fantastisk at se elevernes styrkede motivation og højnede faglige stolthed og lærernes kæmpe indsats. Jeg er sikker på, at de mere attraktive undervisningsmetoder får flere unge til at fuldende deres erhvervsuddannelse,” siger Jeppe Egendal.

Han mener samtidig, at den nye type undervisning kan styrke erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Dét er relevant, da der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025 – med negative konsekvenser for konkurrenceevnen og velstandsstigningen i Danmark til følge.

 

Et relevant og nødvendigt projekt

Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), understreger, at indsatsen for at styrke den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne er relevant og nødvendig.

”Det er vigtigt at understøtte de politiske ambitioner om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. En vigtig vej til at indfri målene er helt klart at styrke den faglige stolthed gennem undervisningen. Projektet her viser, at høj faglighed og nytænkende pædagogik, der kobler teori og praksis på nye måder, netop bidrager til at opbygge faglig stolthed,” pointerer Ole Heinager.

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden har støttet projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om at forbedre trivslen, styrke fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Jeppe Egendal, lektor og projektleder hos VIA University College.
Mobiltelefon: 25 57 41 03.
E-mail: jeeg@via.dk

Kitte Laurine Verup, pressekontakt hos Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG).
Mobiltelefon: 81 45 45 02.
E-mail: kv@deg.dk

Poul Arne Jansen, uddannelsesleder ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus. Telefon: 27 23 57 07.
E-mail: paj@ju.dk

Se hjemmeside med video af undervisningsforløb samt udtalelser fra erhvervsskolelever og -lærere samt øvrige materialer fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’