Adgangskrav

Du skal have afsluttet folkeskolen for at begynde på en erhvervsuddannelse, og du skal som udgangspunkt have karakteren 02 eller derover i din afsluttende prøve i dansk og matematik. Nogle af vores  uddannelser har særlige adgangskrav.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravet om karakteren 02 eller derover i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, kan du gå til en optagelsesprøve.

læs mere

Særlige adgangskrav

Der er særlige adgangskrav til uddannelserne Dyrepasser, Skov- og naturtekniker og Anlægsgartner. Læs mere under den enkelte uddannelse eller kontakt os for at høre mere.

Adgangskrav til lederuddannelsen

For at blive optaget på lederuddannelsen inden for landbrug, skal du have gennemført landbrugsuddannelsen. Landbrugsuddannelsen er adgangsgivende til lederuddannelsens første del, produktionsleder. Produktionsleder er adgangsgivende til lederuddannelsens anden del, agrarøkonom.

Har du spørgsmål om adgangskrav?

Berit Kaarup Mikkelsen
Underviser og studievejleder
Landbrugsuddannelsen
Mette Christensen
Underviser og studievejleder
Gartner- og anlægsgartneruddannelsen
Torben Ribergaard
Underviser og studievejleder
Anlægsgartner- og gartneruddannelsen
Martin Precht Nielsen
Underviser og studievejleder
Landbrugsuddannelsen
Kurt Rasmussen
Studievejleder
Lederuddannelsen