Kvalitet

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vi vil være den foretrukne uddannelsesinstitution inden for hele det grønne område, og vores mission er også omdrejningspunktet for vores kvalitetsarbejde.

Elevtrivsel

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsens resultater bruges til at evaluere undervisningen på alle vores uddannelser.

Her kan du se resultaterne af det seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt elever og studerende på JU Århus. Klik på den ønskede elevgruppe/år for at se resultatet af undersøgelsen.

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2016 og 2017

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2015

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2014

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2013

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2012

Kursustilfredshed

Hver gang vi afslutter et kursus på JU Århus, opfordrer vi kursister og de virksomheder, de er ansat hos, til at evaluere kurset og deltagerens udbytte af kurset.

Evalueringerne gennemføres ved hjælp af Undervisningsministeriets evalueringsværktøj "Vis Kvalitet" og bruges til at udvikle og fastholde et stærkt kursusudbud på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser på kursusområdet. Klik på det ønskede årstal for at se undersøgelsens resultater.

Medarbejdertrivsel

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelser blandt JU Århus' medarbejdere bliver gennemført sammen med en række andre erhvervsskoler for at sikre muligheden for benchmarking.

Undersøgelsernes resultater bruges til at sikre arbejdsglæde og et arbejdsmiljø af høj kvalitet for alle ansatte på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne på JU Århus.

Trivsel i Praktikcentret

I slutningen af hvert praktikophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til de elever, der har været ansat i Praktikcentret ved JU Århus.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere Praktikcentrets funktion og elevernes udbytte af praktikopholdet. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne i praktikcentret.

Virksomhedstilfredshed

Når vores elever er i praktik i en virksomhed, er vi interesseret i at vide, hvordan praktikforløbet går. Derfor beder vi hvert kvartal alle aktuelle praktikværter om at evaluere deres forbindelse til JU Århus og vores elever.

Evalueringerne foretages lokalt, og vi bruger besvarelserne til at få øje på mulige udviklingsområder i samarbejdet mellem skole, elev og praktikvirksomhed. Her kan du se resultaterne af den seneste virksomhedstilfredshedundersøgelse. Klik på den ønskede evauering for at læse mere.

Indsatsområder

På JU Århus har vi fokus på at støtte alle elever i at få det bedst mulige udbytte af skoleopholdene. Det gælder både elever, som har ressourcer til at klare det meste selv og elever, der har brug for ekstra støtte til at klare kravene i uddannelsen.

Her kan du læse vores aktuelle og de seneste års handlingsplaner og målsætninger for læseindsats og for øget gennemførelse. Du kan også læse vores antimobbe- og trivselsstrategi. Klik på den ønskede handlingsplan eller målsætning for at læse mere.

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2018

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2017

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2016

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2015

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2014

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2013

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2012

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2011

Afbrud

På JU Århus arbejder vi målrettet med at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Derfor fører vi løbende statistik over antallet af afbrud på grundforløb og hovedforløb.

Her kan du finde den seneste opgørelse over afbrud på grundforløb og hovedforløb på JU Århus. Klik på den ønskede opgørelse for at se mere.

Aktuel:

Arkiv:

Elevtal

På JU Århus arbejder vi målrettet med at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Derfor måler vi løbende på tilgangen til vores uddannelser. 

Her kan du finde oversigter over de seneste års elevtilgang til grundforløb og hovedforløb. Du kan også se, hvor mange elever der søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter grundskolen, og hvor mange der er i beskæftigelse det første år efter endt uddannelse.

Undervisningsmiljø

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Her laver eleverne en særskilt vurdering af undervisningsmiljøet.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere undervisningsmiljøet på alle vores uddannelser. Undervisningsmiljøvurderingen indgår i elevtrivselsundersøgelserne - se disse under punktet ''Elevtrivsel''.

Kvalitetssystemet på JU Århus

Kvalitet i alle forhold er en væsentlig forudsætning for vurderingen og accepten af skolen som ramme for undervisning og arbejdsliv.

På JU Århus er vi tilhængere af enkelthed og resultater. Kvaliteten skal afspejle sig i det, vores elever, kursister og samarbejdspartnere møder i dagligdagen – ikke i en masse tal og statistikker. Her kan du læse, hvordan vi tænker og arbejder med kvalitet med det udgangspunkt, at det skal være en god oplevelse at møde JU.

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på JU?

Mette Gerdt Nielsen.jpg
Mette Gerdt Nielsen
Bibliotekar og Kvalitetsmedarbejder
Direktør (5).jpg
Peter L. Moesgaard
Direktør

Nyheder

Uddannelser
14-10-2019
Elever på GF1 upcycler Domens udeområde
Under overskriften “Gro i Grus og Gus” har elever de sidste tre uger uger tre dage om ugen huseret på Domens udeområde på Århus Havn.
Navne
11-09-2019
Direktøren fejrer 25 års jubilæum
Peter L. Moesgaard fejrer i år sit 25 års jubilæum på JU Århus, som han efterhånden kender som sin egen bukselomme.
Kurser
05-08-2019
Efterårskursus i Engelsk på F-niveau
I uge 44 og 45 kan du komme på et to-ugers kursus i Engelsk på F-niveau.

Begivenheder

Konference: Byens Planteliv
23-10-2019
Bliv opdateret på den nyeste viden om grønt liv i bymiljøer og oplev en række spændende oplægsholdere. Jordbrugets UddannelsesCenter Århus afholder igen i år 1-dags konferencen Byens Planteliv. Kom og oplev nogle af Danmarks førende eksperter på området og få ny viden om bl.a. byskove, kulturlandskaber, LAR-løsninger og insekter med gennemgående temaer som biodiversitet og bæredygtighed.
Fremvisning af svendeprøver
24-10-2019
Vores anlægsgartnere fremviser deres svendeprøver.
Rundvisning i november
05-11-2019
Har du lyst til at besøge vores skole?
Binderiaften 2019
07-11-2019
Igen i år inviterer JU’s blomsterbindere til binderiaften. Du kan glæde dig til en aften fuld af inspiration.