Kom til fremvisning af anlægsgartnernes svendeprøver torsdag d. 28. oktober kl. 14-19 LÆS MERE

Kvalitet

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vi vil være den foretrukne uddannelsesinstitution inden for hele det grønne område, og vores mission er også omdrejningspunktet for vores kvalitetsarbejde.

Elevtrivsel

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsens resultater bruges til at evaluere undervisningen på alle vores uddannelser.

Her kan du se resultaterne af det seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt elever og studerende på JU Århus. Klik på den ønskede elevgruppe/år for at se resultater.

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2016, 2017, 2018 og 2019

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2015

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2014

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2013

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2012

Kursustilfredshed

Hver gang vi afslutter et kursus på JU Århus, opfordrer vi kursister og de virksomheder, de er ansat hos, til at evaluere kurset og deltagerens udbytte af kurset.

Evalueringerne gennemføres ved hjælp af Undervisningsministeriets evalueringsværktøj "Vis Kvalitet" og bruges til at udvikle og fastholde et stærkt kursusudbud på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser på kursusområdet. Klik på det ønskede årstal for at se undersøgelsens resultater.

Medarbejdertrivsel

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelser blandt JU Århus' medarbejdere bliver gennemført sammen med en række andre erhvervsskoler for at sikre muligheden for benchmarking.

Undersøgelsernes resultater bruges til at sikre arbejdsglæde og et arbejdsmiljø af høj kvalitet for alle ansatte på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne på JU Århus.

Trivsel i Praktikcentret

I slutningen af hvert praktikophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til de elever, der har været ansat i Praktikcentret ved JU Århus.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere Praktikcentrets funktion og elevernes udbytte af praktikopholdet. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne i praktikcentret.

Virksomhedstilfredshed

Når vores elever er i praktik i en virksomhed, er vi interesseret i at vide, hvordan praktikforløbet går. Derfor beder vi alle aktuelle praktikværter om at evaluere deres forbindelse til JU Århus og vores elever.

Evalueringerne foretages lokalt, og vi bruger besvarelserne til at få øje på mulige udviklingsområder i samarbejdet mellem skole, elev og praktikvirksomhed. Her kan du se resultaterne af den seneste virksomhedstilfredshedundersøgelse. Klik på den ønskede evaluering for at læse mere.

Indsatsområder

På JU Århus har vi fokus på at støtte alle elever i at få det bedst mulige udbytte af skoleopholdene. Det gælder både elever, som har ressourcer til at klare det meste selv og elever, der har brug for ekstra støtte til at klare kravene i uddannelsen.

Her kan du læse vores aktuelle og de seneste års handlingsplaner og målsætninger for læseindsats og for øget gennemførelse. Du kan også læse vores antimobbe- og trivselsstrategi. Klik på den ønskede handlingsplan eller målsætning for at læse mere.

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2020

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2019

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2018

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2017

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2016

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2015

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2014

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2013

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2012

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2011

Afbrud

På JU Århus arbejder vi målrettet med at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Derfor fører vi løbende statistik over antallet af afbrud på grundforløbet.

Her kan du finde den seneste opgørelse over afbrud på grundforløbet på JU Århus. Klik for at se mere.

Aktuel:

Elevtal

På JU Århus arbejder vi målrettet med at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Derfor måler vi løbende på tilgangen til vores uddannelser.

Her kan du finde oversigter over de seneste års elevtilgang til grundforløb og hovedforløb. Du kan også se, hvor mange elever der søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter grundskolen, og hvor mange der er i beskæftigelse det første år efter endt uddannelse.

Undervisningsmiljø

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Her laver eleverne en særskilt vurdering af undervisningsmiljøet.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere undervisningsmiljøet på alle vores uddannelser. Undervisningsmiljøvurderingen indgår i elevtrivselsundersøgelserne - se disse under punktet ''Elevtrivsel''.

Kvalitetssystemet på JU Århus

Kvalitet i alle forhold er en væsentlig forudsætning for vurderingen og accepten af skolen som ramme for undervisning og arbejdsliv.

På JU Århus er vi tilhængere af enkelthed og resultater. Kvaliteten skal afspejle sig i det, vores elever, kursister og samarbejdspartnere møder i dagligdagen – ikke i en masse tal og statistikker. Her kan du læse, hvordan vi tænker og arbejder med kvalitet med det udgangspunkt, at det skal være en god oplevelse at møde JU.

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på JU?

Mette Gerdt Nielsen.jpg
Mette Gerdt Nielsen
Bibliotekar og Kvalitetsmedarbejder
Direktør (5).jpg
Peter L. Moesgaard
Direktør

Nyheder

Navne
30-08-2021
JU-faglærer modtager Dronningens Fortjenstmedalje
Agner Thomsen har modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 års tro tjeneste.
Uddannelser
16-08-2021
Nanna og Marius stiller op til DM i anlægsgartnerfaget
De to JU-elever deltager i konkurrencen under Have & Landskab i uge 34.
Uddannelser
16-07-2021
Som blomsterbinder er Tinna blomstret op igen
Tinna fik knust sin frisørdrøm, men nu har hun taget hul på en ny drøm som blomsterbinder.

Begivenheder

Konference: Byens Planteliv 2021
28-10-2019
Bliv opdateret på den nyeste viden om grønt liv i bymiljøer og oplev en række spændende oplægsholdere. Vi afholder igen 1-dags konferencen Byens Planteliv. Kom og oplev nogle af Danmarks førende eksperter på området og få ny viden om det grønne planteliv i byen.
Fremvisning af svendeprøver, efterår 2021
28-10-2021
Kom og se de nyudlærte anlægsgartnernes flotte svendeprøver.
Rundvisning på Bredballegård den 3. november 2021
03-11-2021
Har du lyst til at besøge vores skole?
Binderiaften 2021
11-11-2021
Glæd dig til en aften fuld af inspiration og gode handler.