Kvalitet

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vi vil være den foretrukne uddannelsesinstitution inden for hele det grønne område, og vores mission er også omdrejningspunktet for vores kvalitetsarbejde.

Elevtrivsel

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsens resultater bruges til at evaluere undervisningen på alle vores uddannelser.

Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt elever og studerende på JU Århus. Klik på den ønskede elevgruppe/år for at se resultater.

Arkiv: Elevtrivsel JU Århus 2017, 2018 og 2019

Kursustilfredshed

Hver gang vi afslutter et kursus på JU Århus, opfordrer vi kursister og de virksomheder, de er ansat hos, til at evaluere kurset og deltagerens udbytte af kurset.

Evalueringerne gennemføres ved hjælp af Undervisningsministeriets evalueringsværktøj "Vis Kvalitet" og bruges til at udvikle og fastholde et stærkt kursusudbud på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser på kursusområdet. Klik på det ønskede årstal for at se undersøgelsens resultater.

Medarbejdertrivsel

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelser blandt JU Århus' medarbejdere bliver gennemført sammen med en række andre erhvervsskoler for at sikre muligheden for benchmarking.

Undersøgelsernes resultater bruges til at sikre arbejdsglæde og et arbejdsmiljø af høj kvalitet for alle ansatte på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne på JU Århus.

Trivsel i Skoleoplæringscentret

I slutningen af hvert skoleoplæringsophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til de elever, der har været ansat i Skoleoplæringscentret ved JU Århus.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere Skoleoplæringscentrets funktion og elevernes udbytte af skoleoplæringsopholdet. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne i Skoleoplæringscentret.

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2023

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2022

  • Årets planlagte trivselsundersøgelse 2022 er flyttet til forår 2023 grundet for få elever i skoleoplæringscentret dec. 2022

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2021

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2020

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2019

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2018

Virksomhedstilfredshed

Når vores elever har en læreplads i en virksomhed, er vi interesseret i at vide, hvordan lærepladsforløbet går. Derfor beder vi alle aktuelle lærepladsværter om at evaluere deres forbindelse til JU Århus og vores elever.

Evalueringerne foretages lokalt, og vi bruger besvarelserne til at få øje på mulige udviklingsområder i samarbejdet mellem skole, elev og lærepladsvirksomhed. Her kan du se resultaterne af den seneste virksomhedstilfredshedundersøgelse. Klik på den ønskede evaluering for at læse mere.

Indsatsområder

På JU Århus har vi fokus på at støtte alle elever i at få det bedst mulige udbytte af skoleopholdene. Det gælder både elever, som har ressourcer til at klare det meste selv og elever, der har brug for ekstra støtte til at klare kravene i uddannelsen.

Her kan du læse vores aktuelle og de seneste års handlingsplaner og målsætninger for læseindsats og for øget gennemførelse. Du kan også læse vores antimobbe- og trivselsstrategi. Klik på den ønskede handlingsplan eller målsætning for at læse mere.

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2022

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2021

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2020

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2019

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2018

Afbrud

På JU Århus arbejder vi målrettet med at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Derfor fører vi løbende statistik over antallet af afbrud på grundforløbet.

Her kan du finde den seneste opgørelse over afbrud på grundforløbet på JU Århus. Klik for at se mere.

Aktuel:

Elevtal

På JU Århus arbejder vi målrettet med at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Derfor måler vi løbende på tilgangen til vores uddannelser.

Her kan du finde oversigter over de seneste års elevtilgang til grundforløbet. Du kan også se, hvor mange elever der søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter grundskolen, og hvor mange der er i beskæftigelse det første år efter endt uddannelse.

Undervisningsmiljø

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Her laver eleverne en særskilt vurdering af undervisningsmiljøet.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere undervisningsmiljøet på alle vores uddannelser. Undervisningsmiljøvurderingen indgår i elevtrivselsundersøgelserne - se disse under punktet ''Elevtrivsel''.

Kvalitetssystemet på JU Århus

Kvalitet i alle forhold er en væsentlig forudsætning for vurderingen og accepten af skolen som ramme for undervisning og arbejdsliv.

På JU Århus er vi tilhængere af enkelthed og resultater. Kvaliteten skal afspejle sig i det, vores elever, kursister og samarbejdspartnere møder i dagligdagen – ikke i en masse tal og statistikker. Her kan du læse, hvordan vi tænker og arbejder med kvalitet med det udgangspunkt, at det skal være en god oplevelse at møde JU.

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på JU?

Mette Gerdt Nielsen.jpg
Mette Gerdt Nielsen
Bibliotekar og Kvalitetsmedarbejder
Direktør (5).jpg
Peter L. Moesgaard
Direktør

Nyheder

Navne
31-03-2023
Faglærte gartnere i 2023
Torsdag d. 30. marts 2023 fejrede vi vores nye faglærte gartnere med en dimissionshøjtidelighed i Beder.
Uddannelser
23-03-2023
Ny lederuddannelse klæder anlægsgartnere på til fremtidens udfordringer
Den grønne omstilling stiller nye krav til medarbejderne, der skal kunne navigere i mange forandringer.
Navne
24-02-2023
Tillykke til vores 30 nyudlærte jordbrugsmaskinførere
Torsdag d. 23. februar 2023 fejrede vi vores nylærte jordbrugsmaskinførere med en dimissionshøjtidelighed.

Begivenheder

JU SOMMERCAMP 2023
26-06-2023
Du kan fx blive bedste venner med en ged, prøve at malke en ko, holde en slange, sove med dyrene, makke i vores store maskiner og endda testkøre dem, hvis du har traktorkørekort.