☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Kvalitet

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vi vil være den foretrukne uddannelsesinstitution inden for hele det grønne område, og vores mission er også omdrejningspunktet for vores kvalitetsarbejde.

Elevtrivsel

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsens resultater bruges til at evaluere undervisningen på alle vores uddannelser.

Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt elever og studerende på JU Århus. Klik på den ønskede elevgruppe/år for at se resultater.

Kursustilfredshed

Hver gang vi afslutter et kursus på JU Århus, opfordrer vi kursister og de virksomheder, de er ansat hos, til at evaluere kurset og deltagerens udbytte af kurset.

Evalueringerne gennemføres ved hjælp af Børne- og Undervisningsministeriets evalueringsværktøj "AMUkvalitet" og bruges til at udvikle og fastholde et stærkt kursusudbud på skolen.  

Ved at klikke på linket: AMUkvalitet | Resultatoversigt fag kommer du direkte til skolens resultatoversigt, hvor tilfredsheden med skolens forskellige kurser kan ses.

Medarbejdertrivsel

JU Århus gennemfører medarbejdertrivselsundersøgelser hvert 3. år.

Undersøgelsernes resultater bruges til at sikre arbejdsglæde og et arbejdsmiljø af høj kvalitet for alle ansatte på skolen. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne på JU Århus.

Trivsel i Skoleoplæringscentret

I slutningen af hvert skoleoplæringsophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til de elever, der har været ansat i Skoleoplæringscentret ved JU Århus.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere Skoleoplæringscentrets funktion og elevernes udbytte af skoleoplæringsopholdet. Her kan du se resultaterne af de seneste års tilfredshedsundersøgelser blandt eleverne i Skoleoplæringscentret.

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2023

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2022

  • Årets planlagte trivselsundersøgelse 2022 er flyttet til forår 2023 grundet for få elever i skoleoplæringscentret dec. 2022

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2021

Trivsel i Skoleoplæringscentret 2020

Virksomhedstilfredshed

Når vores elever har en læreplads i en virksomhed, er vi interesseret i at vide, hvordan lærepladsforløbet går. Derfor beder vi alle aktuelle lærepladsværter om at evaluere deres forbindelse til JU Århus og vores elever.

Evalueringerne foretages lokalt, og vi bruger besvarelserne til at få øje på mulige udviklingsområder i samarbejdet mellem skole, elev og lærepladsvirksomhed. Her kan du se resultaterne af den seneste virksomhedstilfredshedundersøgelse. Klik på den ønskede evaluering for at læse mere.

Indsatsområder

På JU Århus har vi fokus på at støtte alle elever i at få det bedst mulige udbytte af skoleopholdene. Det gælder både elever, som har ressourcer til at klare det meste selv og elever, der har brug for ekstra støtte til at klare kravene i uddannelsen.

Her kan du læse vores aktuelle og de seneste års handlingsplaner og målsætninger for læseindsats og for øget gennemførelse. Du kan også læse vores antimobbe- og trivselsstrategi. Klik på den ønskede handlingsplan eller målsætning for at læse mere.

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2023

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2022

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2021

Arkiv: Indsatsområder JU Århus 2020

Afbrud

På JU Århus arbejder vi målrettet med at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Derfor fører vi løbende statistik over antallet af afbrud på grundforløbet.

Her kan du finde den seneste opgørelse over afbrud på grundforløbet på JU Århus. Klik for at se mere.

Aktuel:

Elevtal

På JU Århus arbejder vi målrettet med at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Derfor måler vi løbende på tilgangen til vores uddannelser.

Her kan du finde oversigter over de seneste års elevtilgang til grundforløbet. Du kan også se, hvor mange elever der søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter grundskolen, og hvor mange der er i beskæftigelse det første år efter endt uddannelse.

Undervisningsmiljø

I slutningen af hvert skoleophold udsender vi trivsels- og tilfredshedsundersøgelser til alle vores elever på erhvervsuddannelserne. Her laver eleverne en særskilt vurdering af undervisningsmiljøet.

Undersøgelsernes resultater bruges til at evaluere undervisningsmiljøet på alle vores uddannelser. Undervisningsmiljøvurderingen indgår i elevtrivselsundersøgelserne - se disse under punktet ''Elevtrivsel''.

Kvalitetssystemet på JU Århus

Kvalitet i alle forhold er en væsentlig forudsætning for vurderingen og accepten af skolen som ramme for undervisning og arbejdsliv.

På JU Århus er vi tilhængere af enkelthed og resultater. Kvaliteten skal afspejle sig i det, vores elever, kursister og samarbejdspartnere møder i dagligdagen – ikke i en masse tal og statistikker. Her kan du læse, hvordan vi tænker og arbejder med kvalitet med det udgangspunkt, at det skal være en god oplevelse at møde JU.

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på JU?

Mette Gerdt Nielsen.jpg
Mette Gerdt Nielsen
Bibliotekar og Kvalitetsmedarbejder
Direktør (5).jpg
Peter L. Moesgaard
Direktør

Nyheder

Uddannelser
08-05-2024
Kurs mod grøn innovation på ny camp
Et nyt initiativ, som er muliggjort gennem støtte fra ”Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023” og som er udført i samarbejde med række virksomheder.
Generelt
01-05-2024
Nye campusfaciliteter med grøn rambla snart på vej
Med nye tidssvarende faciliteter, ønsker vi at skabe et inspirerende campusområde, hvor byggeriet og de omkringliggende grønne arealer går op i en højere enhed.
Navne
22-04-2024
Magnus og Nikolaj har vundet DM i Skills
De to nye danmarksmestre Magnus Franch Hald og Nikolaj Dalsgaard Bohfeldt, gav den alt, hvad de havde. De leverede et imponerende stykke håndværk med deres haveanlæg.

Begivenheder

Åbent Hus 2024
30-05-2024
Oplev alle vores uddannelser på én gang🌱
Rundvisning på Bredballegård d. 6. juni 2024
06-06-2024
Har du lyst til at besøge vores skole?
JU SOMMERCAMP 2024
01-07-2024
Du kan fx blive bedste venner med en ged, prøve at malke en ko, holde en slange, sove med dyrene, makke i vores store maskiner og endda testkøre dem, hvis du har traktorkørekort.