JU Århus udpeget som værtsskole for nyt grønt videnscenter🌱🤓♻️🧑‍💻 LÆS MERE ☀️ Skolen holder sommerferielukket i uge 28-29-30. Du har mulighed for at tilmelde dig en uddannelse med studiestart til august helt frem til d. 28. juli 2024 ☀️

37,5 mio. kr. til klimasmart handlekraft på europæiske landbrugsuddannelser

EU's Erasmus+ program har netop bevilget landbrugsskolerne i Business Region Aarhus – Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Bygholm Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole, samt et stærkt europæisk partnerskab cirka 30 mio. kr. i støtte over de næste fire år. Støtten skal bruges til at finde nye, innovative metoder til at undervise fremtidens landmænd i klimasmart omstilling og udvikling af landbruget.

Partnerskabet bidrager selv med ca. 7,5 mio. kr. Projektet, som er kaldet EVECSA, inkluderer 22 partnere fra 6 lande. Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark er også med som stærke partnere fra Danmark. Projektet er blevet udviklet over de sidste tre år.

Indtil 2027 vil projektet skabe et EU-dækkende bæredygtigt netværk for alle interessenter og støtte overgangen til klimasmart landbrug. Dette netværk vil fremadrettet berige landbrugsskolerne på både lokalt, regionalt og europæisk niveau – og dermed gavne hver enkelt landbrugselev og landbrugsbedrift.

Vi vil sammen med de andre partnere udvikle nye læringsmuligheder for fremtidens landbrugslærlinge, baseret på den nyeste forskning fra partnerskabets fire universiteter og to andre vidensinstitutioner, samt de produkter og løsninger som partnerskabets virksomheder tilbyder.

FAKTABOKS:

Projektnavn: EVECSA, som for European Vocational Exellence for Climate Smart Agriculture – oversat til dansk betyder det Klimasmart Handlekraft til Landbruget.

22 partnere – heraf:
10 landbrugsskoler
6 virksomheder/erhvervsorganisationer
6 vidensinstitutioner (4 universiteter)

Danske partnere:
Bygholm Landbrugsskole (lead partner)
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Asmildkloster Landbrugsskole
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Aarhus Universitet
Food & Bio Cluster Denmark (rep. for ca. 200 virksomheder)

Samlet tilskud:
5 mio. Euro / 4 mio. Euro

Samlet tilskud til Danmark:
1,7 mio. Euro / 1,355 mio. Euro