• Nyheder >
  • European Platform for Urban Greening formaliserer partnerskabet

Formalisering af EPLUG-partnerskabet

28-11-2022

Partnerskabsaftale underskrevet hos JU Århus

Efter 24 måneders intenst samarbejde har vi sammen med de 14 andre partnere i EPLUG (European Platform for Urban Greening) formaliseret vores partnerskab ved at underskrive en fælles forpligtende partnerskabsaftale. Aftalen blev for nylig underskrevet hos JU Århus, i forbindelse med en offentlig begivenhed, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og interessenter fra Community Colleges for International Development, USA.

Den underskrevne partnerskabsaftale bekræfter visionen om at bidrage til klimatilpasning, biodiversitet, samt sundhed og velvære for alle byboere ved hjælp af urban greening. Det styrker målene om at booste innovationen, udvekslingen af færdigheder og udviklingen af bæredygtige grønne byer på tværs af Europa.

Aftalen er også et fundament for at udvide partnerskabet med ligesindede organisationer, både i lande, hvor der allerede er partnere, men også i andre europæiske lande. Hvis du skulle være interesseret i at blive en del af platformen, så tøv endelig ikke med at kontakte projektkoordinator, Jan Jeronimus j.jeronimus@yuverta.nl – Jan kommer fra Holland, så skriv til ham på engelsk. 


Behovet for Urban Greening

Systematisk og formålstjenlig urban greening er en del af løsningen på en række af de problemer, som øget urbanisering stiller europæiske samfund overfor. Det handler om at modarbejde konsekvenserne af klimaforandringerne, som kommer i form af tørke og oversvømmelser. Det handler også om at vedligeholde og genskabe livsbetingelserne for planter og dyr i byområder og om at øge biodiversiteten og om at skabe grønne oaser til glæde og gavn for byernes indbyggere.
 

Stærkt, internationalt netværkssamarbejde

Partnerskabsaftalen udstikker rammen og indholdet for et stærkt transnationalt netværkssamarbejde med fokus på urban greening mellem alle interessenter i sektoren inklusive de grønne og blå erhvervsskoler, forretningspartnere såsom virksomheder og fagforbund, samt kommuner og NGO’ere.

Formålet er at sikre en hurtig overførsel af professionel viden og færdigheder, markedsbehov, anvendt forskning og effektiv myndighedsbehandling, når det handler om klimatilpasning, genskabelse af biodiversiteten og øget velvære for alle byboere via urban greening. Det tætte samarbejde mellem vidt forskellige interessenter forventer man også vil bidrage til rekrutteringen af de højt efterspurgte unge i anlægsgartnerfaget – og vil dermed bidrage til at nedbringe statistikken med manglen på uddannet arbejdskraft.

Erhvervsekspertisecenter

EPLUG, som er medfinansieret af Erasmus+, er ét ud af i alt seks EU-støttede projekter, hvis målsætning er at støtte udviklingen af såkaldte erhvervsekspertisecentre (Centres of Vocational Excellence – CoVE), og ligeledes udviklingen af transnationale samarbejder via en international platform. Kun gennem samarbejde og fortsat høj velstand, kan Europa fastholde og videreudvikle kontinentets position i verden – og bidrage til den globale udvikling.

 

Læs mere: platformurbangreening.eu
Fotos: ©️Bart van Rongen, Yuverta

Se video