Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

Lær at arbejde med den grønne omstilling i praksis

Hvis du arbejder i de grønne fag, så kommer du ikke udenom temaer som bæredygtighed og biodiversitet. Hos JU Århus tager vi begreberne helt ned på jorden og lærer dig, hvordan du arbejder med dem i hverdagen.

BIODIVERSITET

Dyrk mangfoldigheden
Biodiversitet betyder biologisk mangfoldig og omfatter mangfoldighed inden for levesteder, såvel som de arter, der skal leve der. Biodiversiteten er under pres og tabet af arter og levesteder har stor betydning for vores samfund og de goder naturen forsyner os med. Fordelene er f.eks. rent vand, bestøvning, ilt og dyrkbar jord.

En rigere og stærkere natur
Ved at bevare og forbedre biodiversiteten på de grønne bynære områder bidrager vi til en rigere og stærkere natur. Indsatser, der forbedrer biodiversiteten i de bynære områder handler derfor ikke kun om at skabe rum til flere arter, men også om at bevare og understøtte velfungerende økosystemer, der giver levesteder, fødekilder og overvintringsmuligheder.

Godt for klimaet
Indsatser der sikrer høj biodiversitet i byerne kan ofte bidrage med løsninger, der bidrager til håndtere klimaudfordringer. Velfungerende økosystemer leverer nemlig økosystemtjenester som regnvandshåndtering, temperaturregulering, mindskning af forurening og trivsel for byens borgere.

 

Vi arbejder med:

 • Pleje af græsarealer

 • Sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse

 • Områder der kan anvendes til hjemmehørende stauder til gravpynt og til snitblomster

 • Bevarelse af gamle træer og bæredygtig håndtering af planteaffald

 • Naturtyper og naturindhold i forskellige arealer 

 • Økosystemer og sammenhænge i naturen

 • Hjemmehørende arter og plantevalg

 • Forskellige arter og deres krav til levesteder, fødekilder og ressourcer

 • Etablering og drift af forskellige anlæg der fremmer biodiversitet

 • Konkrete eksempler på biodiversitetstiltag i byen som:

  • Hvordan man kan skabe forskellige biotoper med strukturel variation i forskellige anlæg
  • Betydning af træer, buske og læhegn
  • Etablering og drift af blomstrende arealer
  • Levesteder og fødekilder for bestøvende insekter
  • Sommerfugle, vilde bier og hvorfor et godt insekthotel kræver viden
  • Gamle træer, kvashegn og dødt ved
 • Vurdering af konkrete arealer og muligheder for biodiversitetstiltag

 • Bæredygtig brug af ressourcer

 • Kommunikation og formidling – hvordan man kan skabe forståelse for en anden måde at anlægge og drifte arealer

 

Kontakt vores kursusafdeling, hvis du gerne vil høre mere eller du har specifikke ønsker:

Annette Liboriussen.jpg (1)
Annette Liboriussen
Kursusansvarlig