Oplæring i Danmark

Du skal i oplæring flere gange i løbet af din uddannelse. Du kan vælge at være det samme sted hele tiden, eller du kan dele oplæringen op og få erfaring fra flere forskellige virksomheder. Dine oplæringsperioder er med til at udvikle dig både fagligt og personligt, og du skal i din første oplæring allerede på grundforløbet. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvordan du får den bedste oplæring.

Erhvervsoplæring på grundforløbet

Allerede på grundforløbet skal du i en kort prøveoplæring på 1-3 uger. Du kan bruge din grundforløbsoplæring til at prøve en bestemt virksomhed af inden den lange oplæring, og det er en god mulighed for at vise virksomheden, hvordan du vil være som lærling. Prøveoplæringen er også en god anledning til at øve dig i at skrive en ansøgning.

Er det svært at få en læreplads?

Der er gode muligheder for at få læreplads inden for landbrug, anlægsgartneri og gartneri. Der er færre lærepladser inden for skovbrug og som dyrepasser. Mange dyrepasserelever finder en læreplads i landbruget, hvor man kan passe kalve, grise og andre produktionsdyr. Mange anlægsgartnervirksomheder udfører også opgaver som skov- og naturteknikeren kender, fx træfældning og topkapning.

Hvor kan jeg søge en læreplads?

Du kan søge en læreplads hos alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne lærlinge. Nogle virksomheder søger aktivt efter lærlinge, når de har ledige stillinger, men du kan også søge uopfordret. Du kan se alle godkendte oplæringsvirksomheder og søge lærepladser på lærepladsen.dk

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem dig og den virksomhed, du skal i oplæring hos. Uddannelsesaftalen er med til at sikre, at du lærer det, du skal, i løbet af din uddannelse. Jo tidligere, du kan tegne en uddannelsesaftale med en virksomhed jo bedre. Du kan lave en uddannelsesaftale med en virksomhed allerede, inden du begynder på din uddannelse.

Hvordan er økonomien, når man er i oplæring?

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn under uddannelse. Det betyder, at du får løn, når du er i oplæring, og når du er på skoleophold. Har du spørgsmål om løn eller lønsatser, kan du kontakte din fagforening.

Når du starter på en erhvervsuddannelse, kan AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) hjælpe dig med at betale nogle af dine udgifter, når du skal i oplæring i Danmark. Der skal mindst være en samlet transporttid til og fra dit hjem og læreplads/uddannelsessted på 2½ time, inkl. ventetid med offentlig transport. Læs mere om reglerne hér

Hvad hvis min uddannelsesaftale bliver ophævet?

Hvis din uddannelsesaftale bliver ophævet, skal du kontakte skolen. Det gælder også, hvis du er i tvivl om noget vedrørende din uddannelsesaftale, eller hvis du har brug for sparring i forhold til din oplæring.

Lærepladsbesøg

Det er vigtigt for os at holde kontakten til dig og virksomheden, hvor du er i oplæring i mellem skoleopholdene. Derfor vil vi gerne komme og besøge dig og din oplæringsvirksomhed, når du er i oplæring. Det gør vi, fordi vi gerne vil se, hvad du laver, og hvordan du har det i din oplæring. Lærepladsbesøget er også en god anledning, hvis du eller din oplæringsvirksomhed har nogle spørgsmål om oplæringen.

Har du spørgsmål om at være i oplæring i Danmark?

Michael Sejer-ny.JPG
Michael Sejer
Erhvervskonsulent

Nyheder

Navne
23-06-2022
Nyuddannede landmænd med det højeste landsgennemsnit
Torsdag d. 23. juni 2022 fejrede vi vores nye faglærte landmænd med en dimissionshøjtidelighed på Bredballegård.
Navne
01-04-2022
Faglærte gartnere i 2022
Torsdag d. 31. marts 2022 fejrede vi vores nye faglærte gartnere med en dimissionshøjtidelighed i Beder.
Uddannelser
25-03-2022
Bæredygtighedsdag: Håndgribelige forslag til et mere bæredygtigt landbrug
Fremtidens landmænd har en nøglerolle i den grønne omstilling. Ambitionen er en klimaneutral fødevareproduktion inden 2050, og en fælles bæredyghedsdag for landbrugsskolerne gjorde det mere håndgribeligt, hvad landbruget rent faktisk kan gøre for at nå det ambitiøse mål.

Begivenheder

JU SOMMERCAMP 2022
27-06-2022
Du kan fx blive bedste venner med en ged, prøve at malke en ko, holde en slange, sove med dyrene, makke i vores store maskiner og endda testkøre dem, hvis du har traktorkørekort.
Rundvisning i Beder d. 3. august 2022
03-08-2022
Har du lyst til at besøge vores skole?
Rundvisning på Bredballegård d. 6. september 2022
06-09-2022
Har du lyst til at besøge vores skole?
Rundvisning i Beder d. 6. oktober 2022
06-10-2022
Har du lyst til at besøge vores skole?