☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Specialpædagogisk støtte

Se video

På JU vil du opleve, at alle lærere er bevidste om de udfordringer, der kan være, når man har læse-skrivevanskeligheder. Det gælder også kendskab til andre udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at få udbytte af undervisningen. Lærerne hjælper, og yderligere har vi fagpersoner, der er ansat til give ekstra hjælp i forbindelse med studiestøtte og IT-teknologi.

Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede fysiske eller mentale udfordringer, er der mulighed for at få IT-hjælpeprogrammer, handicaphjælpemidler og/eller studiestøttetimer.

Når vi har modtaget din ansøgning til en erhvervsuddannelse, vil du blive kontaktet af en studievejleder, som henviser dig videre til en SPS-vejleder, hvis du har brug for ekstra hjælp. 


Før vi kan sætte gang i ansøgningsprocessen

Vi kan ikke hjælpe dig videre, før vi har nogle underskrevne dokumenter fra dig. Så kontakt straks en af skolens SPS-vejledere.

Dokumentation

Hvis du har mistanke om ordblindhed, kan du lave en ordblindetest hos os. Hvis du har dokumentation for psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD, angst m.m.) skal du skaffe dokumentation fra 'SUNDHED.DK', læge, psykiater eller lign. Vi kan ikke lave en ansøgning, før vi har denne dokumentation. Send den nødvendige dokumentation til ju@ju.dk, som er en sikker mail til personfølsomme oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om SPS-støtte, skal du orienteres om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan du læse hér.

Den konkrete hjælp

Når du kommer på skole, kan studiestøtte foregå som individuelle studiestøttetimer i eller uden for undervisningstiden og som coach-samtaler med vejledning til studiet.

Studiestøtten kan fx være: 

  • Hjælp til installation og brug af IT-hjælpemidler
  • Hjælp til igangsætning af opgaver
  • Hjælp til struktur og overblik over indhold i opgaver eller emner
  • Hjælp til forenkling af stillede opgaver
  • Faglige samtaler
  • Hjælp til forberedelse til eksamensopgaver og eksamination
  • Ekstra tid til eksamensforberedelse og prøver

Hvis du vil vide mere om regler og muligheder kan du også tjekke: https://www.spsu.dk/

Mød SPS-teamet:

Julie C. Wendt.jpg
Julie C. Wendt
Faglærer, elevcoach og SPS-koordinator
Landbrugs[-]uddannelsen
Anette.jpg
Anette Helbo Sørensen
Faglærer, læsevejleder og SPS-vejleder
Gartneruddannelsen
Pi Maria Ganderup Sauer.jpg
Pi Maria Ganderup Sauer
Faglærer og SPS-vejleder
Anlægsgartner[-]uddannelsen
Niels Kinck Clemmensen.JPG
Niels Kinch Clemmensen
Faglærer og SPS-vejleder
Landbrugsuddannelsen
Niels-Flade.JPG
Niels Flade
Timelærer og IT-instruktør i SPS