Specialpædagogisk støtte

Se video

På JU vil du opleve, at alle lærere er bevidste om de udfordringer, der kan være, når man har læse-skrivevanskeligheder. Det gælder også kendskab til andre udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at få udbytte af undervisningen. Lærerne hjælper og yderligere har vi fagpersoner, der er ansat til give ekstra hjælp i forbindelse med studiestøtte og IT-teknologi.

Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede fysiske eller mentale udfordringer, er der mulighed for at få IT-hjælpeprogrammer, handicaphjælpemidler og/eller studiestøttetimer.

Når vi har modtaget din ansøgning til en erhvervsuddannelse, vil du blive kontaktet af en studievejleder, som eventuelt henviser dig videre til en SPS-vejleder.

For at vi kan søge timer eller udstyr er det vigtigt, at du har en gyldig ordblindetest eller dokumentation på øvrige udfordringer. Hvis du har mistanke om ordblindhed, kan du lave en ordblindetest hos os.

Studiestøtten kan foregå som individuelle studiestøttetimer i eller uden for undervisningstiden, to-lærerordning, hvor der er tid til at tage sig af flere elever i undervisningen og som coach-samtaler med vejledning til studiet.

Studiestøtten kan f.eks. være:

  • Hjælp til installation og brug af IT-hjælpemidler
  • Hjælp til igangsætning af opgaver
  • Hjælp til struktur og overblik over indhold i opgaver eller emner
  • Hjælp til forenkling af stillede opgaver
  • Faglige samtaler
  • Hjælp til forberedelse til eksamensopgaver og eksamination
  • Ekstra tid til eksamensforberedelse og prøver

Hvis du vil vide mere om regler og muligheder kan du også se på https://www.spsu.dk/

Når du ansøger om SPS-støtte skal du orienteres om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan du læse hér.

Mød SPS-teamet:

Julie C. Wendt.jpg
Julie C. Wendt
Faglærer, elevcoach og SPS-koordinator
Landbrugs[-]uddannelsen
Anette-Helbo-Sørensen.jpg
Anette Helbo Sørensen
Faglærer, læsevejleder og SPS-vejleder
Gartneruddannelsen
Pi Maria Ganderup Sauer.jpg
Pi Maria Ganderup Sauer
Faglærer og SPS-vejleder
Anlægsgartner[-]uddannelsen
Niels Kinck Clemmensen.JPG
Niels Kinch Clemmensen
Faglærer og SPS-vejleder
Landbrugsuddannelsen
Niels-Flade.JPG
Niels Flade
Timelærer og IT-instruktør i SPS