Specialpædagogisk støtte

Se video

På JU vil du opleve, at alle lærere er bevidste om de udfordringer, der kan være, når man har læse-skrivevanskeligheder. Det gælder også kendskab til andre udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at få udbytte af undervisningen. Lærerne hjælper, og yderligere har vi fagpersoner, der er ansat til give ekstra hjælp i forbindelse med studiestøtte og IT-teknologi.

Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede fysiske eller mentale udfordringer, er der mulighed for at få IT-hjælpeprogrammer, handicaphjælpemidler og/eller studiestøttetimer.

Når vi har modtaget din ansøgning til en erhvervsuddannelse, vil du blive kontaktet af en studievejleder, som henviser dig videre til en SPS-vejleder, hvis du har brug for ekstra hjælp. 


Før vi kan sætte gang i ansøgningsprocessen

Vi kan ikke hjælpe dig videre, før vi har nogle underskrevne dokumenter fra dig. Det første punkt (samtykke) er obligatorisk for alle ansøgere. Punkt 2 og 3 er til gengæld ikke relevant for alle. Læs mere under de enkelte punkter. Du udskriver, underskriver, scanner (evt. fotograferer) blanketterne – og sender dem tilbage til os på sikker mail til ju@ju.dk. Når du sender os personfølsomme oplysninger, så skal du først downloade dette certifikat til din PC/MAC, for at opnå en sikker forbindelse. 

 1. Samtykke så vi må ansøge på dine vegne, kan du finde hér: 

  Download samtykke-blanket

  Den skal du altid underskrive.

 2. IT-blanket, som skal udfyldes, hvis du ønsker at låne en computer via SPS, finder du hér:

  Download IT-blanket

  Den skal kun udfyldes, hvis du 100% ved, at du ikke selv kan skaffe en computer. Du kan låne en PC gennem SPS, som senere skal leveres tilbage. Men vi anbefaler, hvis du kan, at skaffe din egen PC, så du også kan bruge den til private emner.

 3. Dokumentation. Hvis du selv kan skaffe din ordblindetest, er det bedst. Hvis du har mistanke om ordblindhed, kan du lave en ordblindetest hos os. Hvis du har dokumentation for psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD, angst m.m.) skal du skaffe dokumentation fra læge, psykiater eller lign.

Når du ansøger om SPS-støtte, skal du orienteres om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan du læse hér.


Den konkrete hjælp

Når du kommer på skole, kan studiestøtte foregå som individuelle studiestøttetimer i eller uden for undervisningstiden, to-lærerordning, hvor der er tid til at tage sig af flere elever i undervisningen og som coach-samtaler med vejledning til studiet.


Studiestøtten kan fx være: 

 • Hjælp til installation og brug af IT-hjælpemidler
 • Hjælp til igangsætning af opgaver
 • Hjælp til struktur og overblik over indhold i opgaver eller emner
 • Hjælp til forenkling af stillede opgaver
 • Faglige samtaler
 • Hjælp til forberedelse til eksamensopgaver og eksamination
 • Ekstra tid til eksamensforberedelse og prøver

Hvis du vil vide mere om regler og muligheder kan du også tjekke: https://www.spsu.dk/

Mød SPS-teamet:

Julie C. Wendt.jpg
Julie C. Wendt
Faglærer, elevcoach og SPS-koordinator
Landbrugs[-]uddannelsen
Anette.jpg
Anette Helbo Sørensen
Faglærer, læsevejleder og SPS-vejleder
Gartneruddannelsen
Pi Maria Ganderup Sauer.jpg
Pi Maria Ganderup Sauer
Faglærer og SPS-vejleder
Anlægsgartner[-]uddannelsen
Niels Kinck Clemmensen.JPG
Niels Kinch Clemmensen
Faglærer og SPS-vejleder
Landbrugsuddannelsen
Niels-Flade.JPG
Niels Flade
Timelærer og IT-instruktør i SPS