• Nyheder >
  • Online-undervisning med samarbejdspartnere fra maskinbranchen

Online-undervisning med samarbejdspartnere fra maskinbranchen

19-02-2021

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) har en stærk tradition for at inddrage samarbejdspartnere fra branchen i JMF-elevernes undervisning. Hvert år bidrager eksempelvis Samson Agro og Brøns med faglig og teknisk viden om maskiner til vores JMF-elever på 1. og 2. hovedforløb. På grund af  COVID-19 nedlukningen, så er det desværre pt. ikke muligt at invitere samarbejdspartnerne ind på skolen som normalt. Men skolen holder alligevel stædigt fast i, at eleverne skal have mulighed for at få input fra branchen, som de plejer. Heldigvis har både Samson Agro og Brøns igen i år sagt ja til at undervise, selvom de er blevet nødt til at tilpasse indholdet, så undervisningen kunne foregå online.

Case 1: SAMSON AGRO

Undervisningen med Samson Agro var målrettet 1. hovedforløb, og havde deres gyllevogn som omdrejningspunkt. Hovedtemaerne var, hvordan man bedst muligt udnytter de næringsstoffer, som vi tildeler planterne og hvilke konsekvenser en uhensigtsmæssig udbringningsteknik har rent økonomisk. Et andet vigtigt aspekt var sikkerhed. Både i forhold til gyllens giftgasser og kørsel på vejene med et stort vogntræk, som en gyllevogn jo er. 


Gabriel Lund og Kim Bennike fra Samson Agro synes, at de fint har formået at få deres budskaber igennem til eleverne gennem det virtuelle møde. “Vi håber dog på at kunne se eleverne til næste år, så vi i højere grad kan interagere med dem. På den måde får vi både en feedback af selve undervisningen, men også af vores produkter”, understreger Gabriel Lund. Kim Bennike supplerer: “JMF-eleverne fra JU Århus er vores fremtidige samarbejdspartnerne. Det er derfor efter vores opfattelse i alles interesse, at brugen af vores produkter sker på den rigtige måde, og at de bliver udnyttet optimalt.”

Case 2: BRØNS

Mikael Fjordvald og Claus Hansen fra Brøns afholdt et to-dages online undervisningsforløb for 2. hovedforløb omkring deres snittere. Elverne fik en grundig gennemgang af maskinerne med close-ups af de enkelte maskindele. Ved hjælp af en rød laser-pegepind kunne eleverne hele tiden holde fokus det rette sted. Eleverne var aktive og gode til at stille opklarende spørgsmål undervejs via chatten.

Mikael Fjordvald fra Brøns siger om oplevelsen:

“Det er da sjovere at være der fysisk, men jeg synes, at det fungerer. Vi har fundet ud af, at det online også kan fungerere fint i andre af vores forretningssammenhænge. Fx. kan Facetime i nogle tilfælde være et godt værktøj, når vi skal servicere vores kunder. Det sparer både køretid og ressourcer. På den måde, kan vi også sagtens se fordelen i, at den nye generation af JMF’ere bliver mere fortrolige med at bruge de digitale platforme. Vi har indtil nu haft fire fysiske undervisningsforløb og ét online med JMF’ere fra JU Århus. Vi vil gerne fortsætte samarbejdet, da vi gerne vil være med til at præge de unge mennesker, som jo er fremtidens beslutningstagere.”

Skolen holder hjulene i gang

Selvom der er rigtig mange ting, vi ikke kan gøre som normalt, er det skolens fornemste opgave, at eleverne får maksimalt ud af deres undervisning. Også selvom de må følge med fra skærmen hjemmefra og ikke kan være hands-on, som de plejer. 

Underviser fra JU Århus, Max Frederiksen, siger om den alternative undervisningsform:

Vi er rigtig glade og taknemmelige for at vores samarbejdspartnere vil deltage igen, trods omstændighederne, da det giver rigtig meget værdi i vores undervisning. Eleverne savner helt klart dagligdagen på skolen. Men de har accepteret, at det er den eneste måde, de kan få læring på pt. Vi kan jo ikke se, om de rent faktisk følger med og ikke bare lægger sig under dynen. Men eleverne har også en del af ansvaret for, at de får noget ud af undervisningen. Vi prøver altid at få det bedste ud af de rammer, som vi arbejder i. Under de her omstændigheder, synes jeg, vi er kommet godt i mål. Vi er også heldige med, at lige præcis de hér forløb, som vores eksterne samarbejdspartnere byder ind med, er noget af dét, som de rent faktisk glæder sig rigtig meget til – og som giver et afbræk fra den normale undervisning.”

Rasmus Jensen, JMF-elev på JU Århus, savner den fysiske undervisning, men han synes, at han har fået meget ud af det alligevel:

“De er kommet godt omkring de maskiner, som vi har gennemgået online med dem. De har fået forklaret grundigt, hvordan maskinerne er opbygget helt ned til mindste detalje. Selvfølgelig havde det gjort undervisningen og forståelsen for nogle af tingene en hel del lettere, hvis man fysisk kunne have stået ved maskinerne. Der er jo, som de også selv siger, nogle af tingene, man reelt kun kan lære fysisk – og det vil man jo altid komme til og mangle. Selve undervisningen har forløbet forholdsvist smertefrit uden udfald eller lignende. Det havde været en rigtig positivt, hvis de havde kunnet stille sig ud ved siden af en maskine nede hos dem og have vist os elementerne på selve maskinen. Men alt i alt, synes jeg, at det har forløbet rigtig fint situationen taget i betragtning.”

Konklusionen er klar. Den fysiske undervisning er klart at foretrække, men hos JU Århus lykkedes de med online-undervisningen, også selvom det i overvejende grad er en “hands-on” uddannelse. Det gør sig også gældende, når det kommer til undervisningsforløb med eksterne samarbejdspartnere. Her er skolen meget taknemmelige for den velvilje og løsningsorienterede tilgang, samarbejdspartnerne har mødt dem med, i ønsket om at skabe den bedst mulige vidensdeling til eleverne – også selvom det foregår via en skærm.