• Nyheder >
  • Vigtig lektion: Store maskiner er lig med stort ansvar

Vigtig lektion: Store maskiner er lig med stort ansvar

22-02-2019

Jordbrugsmaskinførere arbejder med nogle meget store og kraftfulde maskiner. Fx vejer en fyldt gyllevogn ca. 44 tons og indholdet udvikler dødelige gasser. Har JMF’eren ikke fuldstændig styr på, hvad han laver, så er der altså meget, der kan gå galt.


Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) ønsker at gøre deres jordbrugsmaskinførerelever robuste til den branche, der venter på dem både i praktikken og ude på jobmarkedet efterfølgende. Det er nogle rigtig store maskiner eleverne kommer til at arbejde med – og så skal de ifølge underviser Tommy Dam også vide mest muligt om dem, allerede mens de sidder på skolebænken. Som et led i den mission, så har de allieret sig med to specialister fra Samson, der skal klæde eleverne godt på til både vedligehold og kørsel af gyllevogne, men også i forhold til sikkerhedsforanstaltningerne, når man arbejder med gyllen.

Teoretisk og praktisk undervisning
Kursusudvikler- og underviser Kim Bennike og produkt manager Niels Haubjerg, der er de to udsendte fra Samson, har delt undervisningen op i to hold, som begge kommer igennem tavleundervisning og fysisk gennemgang af selve gyllevognens funktioner.

I tavleundervisningen lærer de bl.a. at en næringsstofanalyse kan gøre dem klogere på naturgødningens indhold, som kan være meget varierende. De lærer også, hvor vigtigt det er med den korrekte mængdeberegning, da ansvaret for at få kørt den korrekte mængde ud på marken ligger på deres skuldre. Desuden er det vigtigt at tage hensyn til naboer (lugtgener) og medtrafikanter; træk ind så overhalinger lettes og sørg for rengøring af vejen, hvis der har været spild. Samson er markedsledende inden for naturgødning og de formår i høj grad at koble undervisningen op på en masse uundværlig fakta fra branchen. Kim Bennike understreger desuden, hvor vigtigt det er med sikkerheden, når man arbejder med gylle:

”Gylle danner svovlbrinte, når det kommer i bevægelse. Det er livsfarligt, og der er desværre hvert år flere dødsulykker herhjemme, fordi folk ikke tager deres forholdsregler. Man skal desuden heller ikke spadsere rundt over på vognen eller køre uforsvarligt på vejene med de omkring 44 tons en fyldt vogn vejer. For så kan det altså gå RIGTIG galt.”

Det nyeste udstyr til rådighed
Til den fysiske gennemgang har Tandergård, som ligger i Bredballegårds nabolag, været så hjælpsomme at stille en rengjort Samson gyllevogn til rådighed. Uddannelsesleder fra JU Poul Arne Jansen udtaler:

“Vi sætter stor pris på branchens velvillige assistance når det gælder om at uddanne fremtidens jordbrugsmaskinførere. Det er vigtigt, at eleverne dels møder branchefolk, men også får undervisning med afsæt i den nyeste og mest moderne teknologi. Skolen har meget grej selv, men vi har ikke mulighed for at investere løbende i alt det nyeste.”

Undervisningsforløbet skal munde ud i en større skriftlig opgave, hvor eleverne skal demonstrere, at de har forstået og kan anvende undervisningen.

Flere nyheder

Internationalt
22-11-2023
1. og 2. præmie for bedste historie og film om oplæringsophold i udlandet
D. 22. november var to gartnerelever fra JU til præmieoverrækkelse i København. De havde nemlig vundet henholdsvis 1. og 2. præmien i to forskellige kategorier i årets OPU-konkurrence.
Uddannelser
10-11-2023
Få to uddannelser i én med en grøn EUX
Vi udbyder nu en fuld EUX på gartner- og anlægsgartner-uddannelserne med start fra sommeren 2024.
Uddannelser
08-11-2023
JMF-elever zoomer ind på gule maskiner
De Gule Uger er et af højdepunkterne uddannelsen for mange af eleverne, da de får lov at arbejde med de store entreprenørmaskiner i grusgraven i en hel uge.