Skov- og naturtekniker

 • Generelt
 • Opbygning
 • Fremtidsmuligheder
 • Bliv kontaktet

Et job, der er med til at sikre naturens fremtid

En skov- og naturtekniker hører hjemme i skoven og har lyst til at passe godt på naturen, så andre også kan få glæde af den. Drømmejobbet foregår mellem skovens dyr og de høje trækroner - og gerne med en motorsav i hånden.

En skov- og naturtekniker arbejder med skovdrift og naturpleje i bred forstand. Du lærer blandt andet at plante og fælde træer og at bekæmpe skovens ukrudt og skadedyr på den rigtige måde, og du lærer at bruge skovens redskaber og maskiner.

Vi tilbyder et praksisorienteret grundforløb til skov- og naturteknikeruddannelsen. Hovedforløbene med specialer skal du tage på en anden skole.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Skovdrift
 • Maskiner og teknik
 • Naturpleje
 • Formidling og publikumskontakt

Du skal også have fag som arbejdsmiljø, engelsk, matematik og informationsteknologi.

Specialer

 • Skov- og naturplejer
 • Natur- og friluftsformidler
 • Biotop- og vildtplejer

Internationale muligheder

Som skov- og naturtekniker har du gode muligheder for at komme i praktik i udlandet. Nogle af de lande, du kan rejse til, er Island og Norge.

Fremtidsmuligheder

 • Job i private eller offentlige skove og skovdistrikter
 • Job inden for anlægsgartneri eller ejendomsservice
 • Job i landbruget
 • Videreuddannelse, fx
  • Professionsbachelor, have- og parkingeniør
  • Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør
  • Jordbrugsteknolog
  • Natur- og kulturformidling

Skolehjem

Som skov- og naturteknikerelev har du mulighed for at bo på skolen, mens du tager din uddannelse. 

LÆS MERE

Særlige adgangskrav

Der er særlige adgangskrav på denne uddannelse.

Hvis du har en praktikplads, så er du sikret optagelse. Du skal blot medsende din praktikaftale til skolen, når du søger om optagelse via www.optagelse.dk.

Begynd på forsøgsordning

Hvis du ikke har praktikplads, har du mulighed for at begynde uddannelsen på en forsøgsordning. I forsøgsordningen skal du først efter 15 uger af grundforløbet foretage endeligt uddannelsesvalg. Det betyder, at du har 15 uger til at sikre dig en praktikplads og dermed ret til at fortsætte på uddannelsen skov- og naturtekniker. Hvis du ikke får en praktikaftale i løbet af de 15 uger, kan du vælge at afslutte dit grundløb som anlægsgartner.

Søg en kvoteplads

Har du ikke en praktikplads, kan du også vælge at søge en kvoteplads. Udfyld kvoteansøgningen herunder og vedhæft bilaget, når du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk.

Kontakt skolen, hvis du vil vide mere.

HENT KVOTEANSØGNINGSBILAG

UDFORSK UDDANNELSEN ANLÆGSGARTNER

Uddannelsens opbygning

3 år og 3 måneder

Grundforløb
Praktik
Anden skole

Jacob, 24 år

Skov- og naturteknikerelev

"Min uddannelse er bred og giver mig mulighed for at gå i mange retninger. Jeg skal helt klart arbejde med motorsav senere."

læs mere

Tilmeld på optagelse.dk
Næste startdato
14. Jan 2019
Varighed
Op til 3 år og 3 måneder

Ønsker du at blive kontaktet af en studievejleder?

Så klik her og udfyld formularen!

Få vejledning
Mette Christensen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Gartner, Anlægsgartner og Skov- og naturtekniker
Uddannelsens lokation

Seneste nyt

Uddannelser
26-02-2018
Den Gyldne Plovspids 2018
Fire nyfaglærte jordbrugsmaskinførere har modtaget en særlig hæder for deres afsluttende eksamensopgave.

Næste begivenhed

Åben Skole
24-11-2018
Har du lyst til at besøge vores skole?