☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE
  • Nyheder >
  • Kurs mod grøn innovation på ny camp

Kurs mod grøn innovation på ny camp

08-05-2024

150 grundløbselever tog i sidste uge på en spændende rejse mod grøn innovation i en ny innovationscamp. Et nyt initiativ, som er muliggjort gennem støtte fra ”Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023”, der netop har til formål at fremme grønne iværksætterinitiativer blandt unge.

Undervisere på JU Århus har udviklet camp’en som et helt nyt læringsforløb i et forsøg på at imødekomme de udfordringer, som den grønne omstilling, der er i hastig udvikling, bringer med sig. Et forløb, der ikke kun fokuserer på de aktuelle faglige dilemmaer inden for grøn omstilling, men også styrker elevernes personlige innovationskompetencer. Forløbet inddrager alle skolens uddannelsesretninger: landmand, jordbrugsmaskinfører, anlægsgartner, gartner, dyrepasser, hestemanager og skov- og naturtekniker. 

 

Cases fra den virkelige verden

Innovationscamp’en kombinerer virksomhedsbesøg inden for elevernes respektive brancheområder med intensive arbejdsøvelser, hvor eleverne stilles over for virkelige problemstillinger, som virksomhederne står over for i deres grønne transformation. Underviser Anne-Marie Thomassen siger:

Vi ser en udfordring i, at den grønne omstilling i de erhverv, vi uddanner til, udvikler sig så hurtigt, at der opstår en kløft mellem de kompetencer, vi som skole uddanner til, og de kompetencer, fremtidens arbejdsmarked efterspørger. Derfor har vi bevidst udviklet det her læringsforløb for at adressere problemstillingen og samtidig ruste vores elever til at blive aktive medspillere i en bæredygtig fremtid.

Det er derfor bærende for konceptet, at problemstillingerne er ægte og er stillet af virksomhederne selv. At virksomhederne er engagerede, lyttende og måske endda vælger at implementere elevernes løsningsforslag, øger bestemt også motivationen og ansvarligheden for opgaveløsningen.

Den første projektdag var eleverne ude at besøge virksomhederne, hvor de bliver præsenteret for problemstillingerne. Fredag, som var campens sidste dag, var virksomhederne inviteret ind til skolen for at høre eleverne pitche deres idéer. I alt otte virksomheder havde sagt ja til at være med i projektet og komme med en reel problemstilling, som eleverne skulle komme med deres bud på, hvordan man kunne løse bedst muligt:


Yding Smedie & Maskiner
Byggros A/S
OK Nygaard (Odense-afdelingen)
Randers Regnskov
Graff Growing
Pogager Agro
Hjorthede planteskole
Stutteri Lillegården


Brian Bo Jensen, der er driftschef / COO hos Yding Smedie & Maskiner A/S ved Horsens, der forhandler landbrugsmaskiner, fortæller lidt om, hvorfor de har investeret tid i at være en del af innovationscamp’en:

Det har givet mig og virksomheden et klarsyn på, hvor vigtigt det er, at al den viden, vi ligger inde med kan bruges tværfagligt. Vores direkte uddannelse er jo landbrugsmaskinmekaniker. Men jordbrugsmaskinførerne, er jo brugere af vores produkter, og det er vigtigt, at de bliver klædt godt på til at anvende maskinerne korrekt. Lærerne har samtidig også brug for at blive ajourført med den nyeste teknologi, så kan lære deres elever om det – og der kommer vi også ind i billedet. Det har været enormt spændende at være en del af innovationscamp’en og høre eleverne pitche. Jeg er fuld af energi og lyst til at gå hjem og gå i gang med halvdelen af deres idéer. Mere af dét – det er vi i hvert fald klar på.

Også Jesper Staal, der er teknisk salgskonsulent hos BG Byggros i Odense, der blandt andet laver grønne vægge og tage, ser store fordele i bidrage til en bedre kvalitet i uddannelserne:

Har vi ikke nogen fagfolk om 5-10 år, der formår at udføre tiltag inden for den grønne omstilling, så ender vi jo som virksomhed med at stå med nogle produkter, som ikke får udnyttet sit fulde potentiale. Vi har på den lange bane en kæmpe interesse i, at fremtidens anlægsgartnere er klædt på til de udfordringer, vi står overfor. Men der er mange bundlinjer, man kan gøre det op på. Jeg får både enormt meget inspiration med mig hjem og en fornyet energi. Sidste år havde vi mere end 1.000 fagfolk og studerende på besøg til seminar, efteruddannelse og inspirationstur i huset. Målet er, vi skal overgå dét tal i år.

Både Brian Bo Jensen (tv.) og Jesper Staal (th.) opfordrer til, at skolerne skaffer midler til at etablere endnu flere virksomhedssamarbejder. Ikke at virksomhederne skal tjene penge på at involvere sig i samarbejdet med skolerne, men hvis de bare kan få dækket deres timeforbrug, er der helt sikkert mange flere virksomheder, der gladeligt vil indgå i flere skolesamarbejder.

Bæredygtigt koncept

I udviklingen af læringsforløbet, har skolen samtidig lavet undervisningsmaterialer, som bliver frit tilgængelige for andre skoler, som ønsker at arbejde med konceptet. JU Århus har selv planer om, at den grønne innovationscamp skal være en fast integreret del af deres grundforløb.

 

Kompetenceløft til både elever og lærere

Ud over at løse grønne problemstillinger, så er målet også mere generelt at få eleverne til at tænke problemorienteret og ruste dem bedre til at arbejde sammen med andre i projektet – og herigennem højne deres tro på sig selv. En vigtig del af projektet har også været at udstyre faglærerne med en udvidet metodeværktøjskasse, så de vænner sig til at tænke deres undervisning anderledes, hvilket kan give en positiv afsmitning på undervisningen generelt. På den måde opnår både elever og lærere et kompetenceløft.