Hvad er et grundforløb?

Alle vores uddannelser begynder med et grundforløb. Grundforløbet klæder dig på til din videre uddannelse og din første praktik. Grundforløbet er delt i to, og hver del varer som udgangspunkt 20 uger.

Grundforløb 1

På første del af grundforløbet bliver du undervist i emner som arbejdsmiljø, samarbejde, arbejdspladskultur og praktikpladssøgning. Efter grundforløbets første del fortsætter du direkte på grundforløbets anden del. Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

læs mere

Grundforløb 2

På anden del af grundforløbet bliver undervisningen målrettet den uddannelse, du har valgt. Du skal stadig have grundfag som naturfag og matematik. Forløbet afsluttes med en prøve. Grundforløb 2 for dig, der gik ud af folkeskolen for mere end et år siden eller lige har afsluttet grundforløb 1.

læs mere

Har du spørgsmål om grundforløbet?

Berit Kaarup Mikkelsen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Landmand, Jordbrugsmaskinfører og Dyrepasser
Mette Christensen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Gartner, Anlægsgartner og Skov- og naturtekniker
Torben Ribergaard
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Anlægsgartner, Gartner og Skov- og naturtekniker
Martin Precht Nielsen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Landmand, Jordbrugsmaskinfører og Dyrepasser