Opdatering den 19/4 2021: Fra og med onsdag d. 21. april må alle EUD- og EUX-elever møde 100% ind til fysisk undervisning. AMU-kursister må nu møde ind 80% til fysisk undervisning. LÆS MERE

Hvad er et grundforløb?

Alle vores uddannelser begynder med et grundforløb. Grundforløbet klæder dig på til din videre uddannelse og din første praktik. Grundforløbet er delt i to, og hver del varer som udgangspunkt 20 uger.

Grundforløb 1

På første del af grundforløbet bliver du undervist i emner som arbejdsmiljø, samarbejde, arbejdspladskultur og praktikpladssøgning. Efter grundforløbets første del fortsætter du direkte på grundforløbets anden del. Grundforløb 1 er som udgangspunkt for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.
Skolen har dog gennem en forsøgsordning mulighed for at optage et antal elever på Grundforløb 1, selvom det er over 1 år - dog max. 2 år - siden, de afsluttede 9. eller 10. klasse.

læs mere

Grundforløb 2

På anden del af grundforløbet bliver undervisningen målrettet den uddannelse, du har valgt. Du skal stadig have grundfag som biologi, naturfag og matematik. Forløbet afsluttes med en prøve. Grundforløb 2 er for dig, der gik ud af folkeskolen for mere end et år siden, lige har afsluttet grundforløb 1 eller er startet din uddannelse med en læreplads.

læs mere

Har du spørgsmål om grundforløbet?

Berit-Kaarup-Mikkelsen.JPG
Berit Kaarup Mikkelsen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Landmand, Jordbrugsmaskinfører og Dyrepasser
Mette-Christensen.jpg
Mette Christensen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Gartner, Anlægsgartner og Skov- og naturtekniker
Torben Ribergaard.jpg
Torben Ribergaard
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Anlægsgartner, Gartner og Skov- og naturtekniker
Martin Precht Nielsen.jpg
Martin Precht Nielsen
Studievejleder og underviser
Vejleder i uddannelserne Landmand, Jordbrugsmaskinfører og Dyrepasser