Hvad er et grundforløb?

Alle vores uddannelser begynder med et grundforløb. Grundforløbet klæder dig på til din videre uddannelse og din første praktik. Grundforløbet er delt i to, og hver del varer som udgangspunkt 20 uger.

Grundforløb 1

På første del af grundforløbet bliver du undervist i emner som arbejdsmiljø, samarbejde, arbejdspladskultur og praktikpladssøgning. Efter grundforløbets første del fortsætter du direkte på grundforløbets anden del. Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

læs mere

Grundforløb 2

På anden del af grundforløbet bliver undervisningen målrettet den uddannelse, du har valgt. Du skal stadig have grundfag som naturfag og matematik. Forløbet afsluttes med en prøve. Grundforløb 2 for dig, der gik ud af folkeskolen for mere end et år siden eller lige har afsluttet grundforløb 1.

læs mere

Har du spørgsmål om grundforløbet?

Berit Kaarup Mikkelsen
Underviser og studievejleder
Landbrugsuddannelsen
Mette Christensen
Underviser og studievejleder
Gartner- og anlægsgartneruddannelsen
Torben Ribergaard
Underviser og studievejleder
Anlægsgartner- og gartneruddannelsen
Martin Precht Nielsen
Underviser og studievejleder
Landbrugsuddannelsen