Casper og Anton modtager "Medallion for Excellence" til EuroSkills LÆS MERE

Fremtidens landmand

23-09-2020

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus har indledt et samarbejde med Agrointelli omkring anvendelse af robotteknologi i undervisningen. 

I begyndelsen af september fik vi besøg af Agrointelli’s uddannelseschef Kristian Møller. Han havde taget deres selvkørende markrobot ROBOTTI med, og den havde til opgave at så vinterhvede på en af vores marker ved Bredballegård.

Fremvisning af robotteknologi

Kristian Møller startede med at fjernstyre ROBOTTI rundt på marken. Her lavede han en opmåling af hele marken, hvorefter robotten selv manøvrerede rundt på marken. Imens robotten selv kørte i baggrunden, kunne Kristian undervise eleverne på både grundforløb 1 og 2 samt eleverne på 1. hovedforløb på landbrugsuddannelsen. Eleverne fulgte interesserede med i hans forklaringer og ikke mindst i den fysiske fremvisning af ROBOTTI’s kørsel på marken.

For Agrointelli er det interessant at komme og møde eleverne på landbrugsskolen  og vise dem den nyeste teknologi og dertil høre deres interesserede spørgsmål. Citat, Kristian Møller, Agrointelli

Noget af det helt essentielle ved denne så-metode ligger selvfølgelig i, at maskinen er autonom og ikke kræver mandskab på samme måde som ved traditionelle metoder. Med tiden vil man kunne sætte én eller flere robotter i gang i en del af marken, mens man selv forbereder et så-bed med sin traktor i en anden del af marken. Hensigten er, at robotten skal passe den såede mark med radrensning efterfølgende. Her kommer Agrointelli igen på besøg hos os i slutningen af september måned.

JU Århus prioriterer ny teknologi

På JU Århus prioriterer vi ny teknologi i undervisningen, da teknologien kommer til at spille en større og større rolle i landbruget. Det er derfor rigtig spændende og givtigt for eleverne, når virksomheder som Agrointelli kommer på besøg.

Det er vigtigt, at vores elever har kendskab til de nyeste teknologier,  så de er rustet til fremtidens muligheder inden for landbruget. Citat, Max Frederiksen

På JU Århus har vi faciliteterne til, at virksomheder som Agrointelli kan komme ud og demonstrere og forklare omkring deres maskiner for landbrugets fremtidige beslutningstagere, og det er essentielt, at eleverne stifter bekendtskab med det allerede i deres uddannelsestid.

Den nationale teknologipagt

På JU Århus arbejder vi sammen med den nationale teknologipagt i et 2 årigt projekt, som handler om kompetenceudvikling af undervisere inden for robot og droneteknologi. Syv tekniklærere på JU arbejder særligt i dybden med emnet, også her i samarbejde med Agrointelli, som stiller robotten til rådighed i øvelser og demonstrationer på skolens marker henover de næste par år. Herudover skal yderligere 42 undervisere i de næste par år stifte bekendtskab og viden om den nye teknolog, så den også integreres i de bredere fag i skolens uddannelser.

JU Århus arbejder også et nyt valgfrit specialefag med titlen markteknik, GPS, autostyring, robot m.m. rettet mod landmands- og frilandsgartneruddannelsen Vi har en omfattende maskinpark, hvor de nye teknologier er standard. Vi er allerede på forkant med droneteknologien, da et samarbejde i et EU projekt for nogle år siden havde fokus på integration af droneteknologi i fødevareproduktionen.

Flere nyheder

Navne
11-09-2023
Casper og Anton modtager "Medallion for Excellence" til EuroSkills
De landede på en flot 6. plads ud af de i alt 12 hold og modtog en såkaldt "Medallion for Excellence".
Navne
30-08-2023
Anton og Casper kæmper om guldet til EuroSkills
De to konkurrencedeltagere er klar til at forsvare Danmark i anlægsgartnerkategorien, når europamesterskabet for elever på erhvervsuddannelser og unge håndværkere løber af stablen i starten af september.
Internationalt
01-08-2023
JU modtager udmærkelsescertifikat fra Erasmus+
Vi har fået et etableret et stærkt internationalt netværk og en fast procedure for at sende elever og medarbejdere på ophold i udlandet. Som den eneste danske skole har vi fået et udmærkelsesbevis for vores store internationale indsats.