☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Basiskursus for anlægsgartnere (47690)

Varighed
20 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder deltageren med almindelige opgaver i forbindelse med etablering af et mindre anlæg med fliser og planter. I arbejdet indgår almindelige arbejdsopgaver som nivellering, beregning, afsætning og komprimering, samt valg af og nedlægning af en belægning til formålet. Deltageren udfører også stentilhugning, jordtilberedning og plantning ved hjælp af maskiner og redskaber, samt kontrollerer arbejdets udførelse.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler for sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan arbejde ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold. Deltagerne kan udføre og udføre selvkontrol på opgaverne ud fra viden om faglig regning, beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning. Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

47690

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere