JU Århus udpeget som værtsskole for nyt grønt videnscenter🌱🤓♻️🧑‍💻 LÆS MERE ☀️ Skolen holder sommerferielukket i uge 28-29-30. Du har mulighed for at tilmelde dig en uddannelse med studiestart til august helt frem til d. 28. juli 2024 ☀️

Beskæring 1 (49432)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med planternes anatomi og fysiologi med henblik på at kunne fortage grundlæggende plejebeskæring og udtyndende plejebeskæring af bl.a. frugttræer. Vi arbejder med beskæringsværktøj og maskiner og lærer at udføre opgaverne sikkerheds- og arbejdsmæssigt korrekt.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Ud fra kendskab til planternes anatomi og fysiologi kan deltagerne fortage grundlæggende plejebeskæring og udtynding plejebeskæring, herunder foretage beskæring af frugttræer. Deltagerne kan gøre brug af værktøj og maskiner mm. ved beskæring, samt kan udføre opgaverne sikkerheds- og arbejdsmæssigt korrekt.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte inden for anlægsgartnerområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

40842

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere