Haveplanlægning (3006-1)

Varighed
10 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

 -

Kan udføre alle praktiske elementer ved haveplanlægning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

 -

Kan redegøre for formålet med at udarbejde en haveplan.

 -

Kan anvende forskellige muligheder for planlægning og indretning af en have.

 -

Kan vælge og sammensætte planter til en nærmere given have ud fra forskellige ønsker og behov

 -

Kan vælge og sammensætte planter ud fra forskellige vækstbetingelser og plejebehov.

 -

Har kendskab til forskellige typer og eksempler på indretning af haver og til de materialer, der anvendes i haver.

 -

Kan udarbejde en haveskitse og en beplantningsplan for en nærmere given have.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

 -

Lærlingen kan udføre alle praktiske elementer ved haveplanlægning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

 -

Lærlingen kan redegøre for formålet med at udarbejde en haveplan.

 -

Lærlingen kan anvende forskellige muligheder for planlægning og indretning af en have.

 -

Lærlingen kan vælge og sammensætte planter til en nærmere given have ud fra forskellige ønsker og behov

 -

Lærlingen kan vælge og sammensætte planter ud fra forskellige vækstbetingelser og plejebehov.

 -

Lærlingen har kendskab til forskellige typer og eksempler på indretning af haver og til de materialer, der anvendes i haver.

 -

Lærlingen kan udarbejde en haveskitse og en beplantningsplan for en nærmere given have.

 

Målgruppe

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

3006-1

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere