Plantekundskab og plantepleje (04352)

Varighed
10 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Plantekundskab og plantepleje er et enkeltfag fra uddannelsen til anlægsgartner. Faget giver forudsætninger for at arbejde med udvælgelse og pleje af beplantninger og anlæg, samt at udarbejde planer for plejen og udføre kvalitetskontrol på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Kurset afholdes i samarbejde med EUD - som valgfrit specialefag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Du lærer bl.a. at registrere, analysere, planlægge og tegne et haveprojekt med anvendelse af planter med forskellige vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver. Du lærer at vælge egnede planter til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyn til konkrete vækstvilkår. Du lærer at foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af planter, at udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger og at træffe foranstaltninger, som forbedrer planternes livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Udlært - eller på vej til at blive udlært anlægsgartner eller tilsvarende kundskaber.

Kursusnummer

04352

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere