☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Planteliv, økologi og miljølære (45728)

Varighed
15 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Deltageren kan foretage indsamling og bearbejdning af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling, herunder planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold med henblik på medvirken ved pasning og pleje af planter i grønne områder indenfor anlægsgartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold og planternes nødvendige og mest almindelige stoffers kredsløb i naturen med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre ved hjælp af regning og matematik foretage beregninger ud fra jordbundsanalyser af tilførslen af mængder af gødningsstoffer set i forhold til gødningernes procentvise indhold af de forskellige hovednæringsstoffer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte inden for gartneromårdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

45728

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere