JU Århus udpeget som værtsskole for nyt grønt videnscenter🌱🤓♻️🧑‍💻 LÆS MERE ☀️ Skolen holder sommerferielukket i uge 28-29-30. Du har mulighed for at tilmelde dig en uddannelse med studiestart til august helt frem til d. 28. juli 2024 ☀️

Stentilhugning for anlægsgartnere (45231)

Varighed
10 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder deltagerne med bjergarters opståen og udfører specielle opgaver i forskellige typer af granit, kalk- og sandsten ved hjælp af hammer, mejsel og el- og luftdrevet værktøj samt kvalitetsbedømmelse af opgaverne i natursten.

Kurset afholdes i samarbejde med EUD - som valgfrit specialefag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan arbejde med naturstensmaterialer under hensyntagen til bjergarternes opståen. Deltageren kan udføre specielle anlægsgartneropgaver i henhold til gældende normer for arbejdet med forskellige typer af granit, kalk- og sandsten primært ved hjælp af hammer og mejsel sekundært ved hjælp af el- og luftdrevet værktøj under hensyntagen til arbejdsmiljøet. Deltageren kan kvalitetsbedømme de færdige anlægsgartneropgaver i natursten.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Udlært - eller på vej til at blive udlært anlægsgartner eller tilsvarende kundskaber.

Kursusnummer

45231

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere