Træer og buske om sommeren (42395)

Varighed
15 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder deltagerne med at identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand, herunder genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i forhold til beplantning vækstperioden i beplantninger fra 2 til 10 år efter etableringsfasen, samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand, herunder genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i beplantningsforhold bl.a. under hensyntagen til planternes krav til vækstvilkår og forholdene i øvrigt. Deltageren kan udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2 til 10 år efter etableringsfasen, samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer.

Målgruppe

Personer inden for planteskole- og anlægsgartnerområdet med bevis fra 3. skoleperiode i erhvervsuddannelsen eller tilsvarende kvalifikationer.

Særlige adgangskrav til kurset

Deltagere skal have gennemført kurset Plantevækst og etablering af grønne områder.

Kursusnummer

42395

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere