Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding (40824)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, fx brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, der afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt og foretage brandslukning på arealer med ukrudt. Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Praktisk information

Der udstedes DBI certifikat ved bestået prøve.

Kursusnummer

40824

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere