☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Det lille ADR bevis

Varighed
0,5 dag
Type
Deltagerbetalt kursus

Om kurset

Skal du transportere dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj bør du have ADR kap 1.3 kursus. Har man ikke ADR beviset i orden kan der udstedes bøder af politiet til både chauffør og virksomhed.

Varighed 3 timer

Prisen er ex. moms

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods.

Afmærkning og dokumentation: Faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner og -udstyr.

Sikker håndtering af farligt gods

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj - eksempelvis maskinstationer, jord og kloak entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører, landmænd m.v.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen

Kursusnummer

Kost og logi

Kontakt skolen, hvis du har brug for overnatning.

læs mere