Det lille ADR bevis

Varighed
0,5 dag
Type
Deltagerbetalt kursus

Om kurset

Skal du transportere dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj bør du have ADR kap 1.3 kursus. Har man ikke ADR beviset i orden kan der udstedes bøder af politiet til både chauffør og virksomhed.

Varighed 3,5 time

Prisen er ex. moms

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods.

Afmærkning og dokumentation: Faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner og -udstyr.

Sikker håndtering af farligt gods

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj - eksempelvis maskinstationer, jord og kloak entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører, landmænd m.v.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen

Kursusnummer

Kost og logi

Kontakt skolen, hvis du har brug for overnatning.

læs mere