☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Hånd- og rygsprøjtecertifikat (48170)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Uddannelsen omhandler kendskab til plantebeskyttelsesmidler og miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig udbringning af plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte. Uddannelsen er en certifikatuddannelse.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan efter gældende bestemmelser planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM). Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde, samt journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Deltagen har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler.

Målgruppe

Personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte (tankvolumen max 25 liter) og tilsvarende udstyr, og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå §2 autorisation til køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

48170

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere