☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Hånd- og rygsprøjtecertifikat - Opfølgningskursus (49491))

Varighed
0,5 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

 Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr, og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at genopfriske eller generhverve S2 autorisation til køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter.

Deltagerne kan, efter gældende bestemmelser, jf. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1411 af 4. december 2017 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte.Deltageren har kendskab til ny sprøjteteknologi, vedligehold af sprøjter og nye plantebeskyttelsesmidler

Kurset er fra 08:15 til 12:15

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren har kendskab til ny viden om forebyggende tiltag, som kan minimere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM).Deltageren har kendskab til den nyeste lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljø.

Målgruppe

Personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte (tankvolumen max 25 liter) og tilsvarende udstyr, og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå §2 autorisation til køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Særlige adgangskrav til kurset

Har erhvervet sprøjtebevis

Kursusnummer

49491

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere