JU Århus udpeget som værtsskole for nyt grønt videnscenter🌱🤓♻️🧑‍💻 LÆS MERE ☀️ Skolen holder sommerferielukket i uge 28-29-30. Du har mulighed for at tilmelde dig en uddannelse med studiestart til august helt frem til d. 28. juli 2024 ☀️

Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus for anlægsgartnere (48142)

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Dette kursus giver en S1 autorisation

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i anlægsgartneriet. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning om bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i anlægsgartneriet under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater. Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøe, samt ajourført viden om behandlingsstrategier, IPM, ny teknologi til udbringning, dysevalg og sprøjteteknik.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

48142

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere